for women of biblical faith

Category Archives: Sterke Vrouw

Ester redt haar volk


Ester redt haar volk door Elze Erwteman Ester wordt door de theoloog Abraham Kuyper beschreven als een meisje dat in feite niet had mogen meedoen met de schoonheidswedstrijd die er toe kon leiden dat zij de Koningin zou kunnen worden van het Perzische rijk. Hij vindt dat Ester hiermee het zevende gebod heeft overtreden: Pleeg...
(Continue reading)


De Hebreeuwse betekenis van ‘esjet chajiel’, de ‘sterke vrouw’


  Een vrouw van kracht Het is een Joodse traditie om aan het begin van Erev Sjabbat (op vrijdagavond) Spreuken 31:10-31 te lezen of te zingen. Echtgenoten zingen het hun vrouwen toe, om hen te eren omdat ze het huis tot een thuis maken. Voor mij is deze tekst een geweldig instrument om de vrouw...
(Continue reading)


Ze stond op en loofde G-d


door Cisca Mudde De verloren positie van de vrouw en haar herstel Lucas 13: 10-12. Yeshua gaf op Sabbat les in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Yeshua haar...
(Continue reading)


Golda Meir, een esjet chajil


In een artikel: ‘Golda’s notebook for the developing world’  in “ The Jerusalem Report” door Bernard Dichek, lezen we hoe Golda Meir tijdens haar eerste bezoek aan Afrika in 1961 de leiders in Afrika zei, dat zij de economische potentie van vrouwen veronachtzaamden. In 1961 werd naar aanleiding van het bezoek van Golda  in Haifa ...
(Continue reading)


Trouw wordt beloond


Trouw wordt beloond met trouw  Door Sonja Haisma Op het Wekenfeest (Pinksteren) lezen we in de synagoge het bijbelboek Ruth. Deze jonge Moabitische vrouw trouwt met Machlon, een Joodse man die daar met zijn familie naar toe verhuisde vanwege een hongersnood. Het is de periode van de Richters, 13e eeuw voor de gangbare jaartelling, niet...
(Continue reading)


Hellenisme en de invloed op het beeld van de vrouw


Hellenisme en de invloed op het beeld van de vrouw in het Jodendom en de kerk. Door Cisca Mudde Hellenisme had een enorme invloed op Israel. Seksualiteit en de geslachten werden belangrijkere zaken en de nieuwe Griekse Ideeën over de geslachten leidden tot vrouwhatelijke opmerkingen. Dit vinden we in Joodse en Christelijke literatuur. De geschriften...
(Continue reading)


Vrouw die haar kansen benut


door Elze Erwteman In het verhaal van de Sunamitische verschijnt er een welgestelde vrouw in het leven van de profeet Elisa in een tijd van grote armoede. In 2 Kon.4:8-37 lezen we het verhaal van een vrouw die in Sunem woont. Haar naam wordt niet één keer genoemd en wanneer dit gebeurt kunnen we aannemen, dat...
(Continue reading)


Rachav en Pesach


Wanneer Israël aan de grens staat van Kanaän stuurt Jozua twee spionnen naar Jericho om het land te verkennen. Deze twee mannen gaan de taveerne binnen, die het bezit is van een prostituee met de naam Rachab.   Zij ontvangt mannen uit allerlei volkeren en hoort daardoor ook nieuws uit de verschillende landen. Rachab hoorde...
(Continue reading)


Dina en vrijheid


Dina groeide op in het gezin van Jacob. In de tekst van Genesis 34:1-4 lezen we  dat zij de dochter was van Lea. Lea was een vol-status vrouw: vrij geboren, niet uit slavernij. Dina’s positie wordt genoemd: dochter van Jacob en zuster van haar broers. Dina heeft een beschermde plaats binnen haar familie. In vers...
(Continue reading)


Mijn Tante Bettina


  Een introductie In Suriname werd ik als jongste van vijf meisjes geboren. Al heel jong was ik me bewust van mijn talenten. Het stond voor mij vast dat ik later zou gaan schrijven en dansen. Mijn ouders, leraren en anderen stimuleerden me daarin. Op de basisschool, thuis en bij vrienden mocht ik mijn opstellen...
(Continue reading)