WINTER 2017
Sjalom!

De winter heeft zijn intrede gedaan in ons land. Veel regen en kou, prachtige herfsttinten, bijzondere luchten met wolken en soms een regenboog, sterven kan zo mooi zijn. Want dat doet de natuur in Nederland, sterven en zich opmaken voor opstanding in het vroege voorjaar. De kiemen van nieuw leven zijn nu al aanwezig en wachten op de aanraking van licht, temperatuur, voeding en lucht. Zo heeft de Eeuwige het bedacht en zo werkt het. Ook met ons.

Ook in ons zijn de kiemen voor nieuw leven al aanwezig. Wie gezond is en wie ziek is, voor ons allemaal geldt lente, zomer, herfst, winter, sterven en opstanding. Soms komt die winter veel te vroeg. Maar voor wie de Bron van het Leven kent en relatie met Hem heeft, geldt dat de kiemen voor eeuwig leven al in je aanwezig zijn. De Geest van de Eeuwige is het stukje onvergankelijkheid, waarmee we de eeuwigheid in stappen. Dat stukje eeuwigheid is niet genoeg om niet te hoeven sterven, maar voldoende om eeuwig te leven.

“Zo is het ook met de opstanding van de doden: er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid” zegt de Bijbel (1 Korinte 15:42). We dragen een kostbaar stukje levenskiem in ons, dat we zelf niet kunnen produceren. Maar het vraagt wel onze aanraking van licht (zorg voor anderen), temperatuur (niet koud of lauw zijn), voeding (G’ds Woord) en lucht (G’ds Geest), waarmee we het groeiproces gunstig kunnen laten plaatsvinden. Met Chanoeka in de maand december worden we er opnieuw aan herinnerd hoe belangrijk licht is. Koester G’ds gaven en Hij koestert jou.

Geniet van het leven voor zover dat in je vermogen ligt!
Elze Erwteman, hoofdredacteur