Beste allemaal,

Pinksteren (Wekenfeest, Sjawoeot) is al weer achter ons. De door de Eeuwige aangegeven datum in de Bijbel van Pinksteren tel je vanaf de tweede dag Pesach. Dan kom je uit op 31 mei als eerste dag Sjawoeot, waarbij het feest begint op de vooravond, dit jaar dus op dinsdagavond 30 mei.

Na 2000 jaar bijbelse geschiedvervalsing is het best lastig voor sommigen van ons om de draad weer op te pakken en de juiste tijden aan te houden. Maar daar zijn onder meer Joodse Messiasbelijdende gemeenten voor, waar op de juiste tijden deze mooie feesten worden gevierd.

Pinksteren is het feest van ontmoeten, van de Eeuwige en van elkaar, waar Pesach het feest is van het wegvluchten uit de omgeving van de vijand, indertijd Egypte. Op Pinksteren heeft de Eeuwige aan Mozes de Wet overhandigd, de Tora die het spiegelbeeld is van de nieuwe mens. Geest vervuld Israël en Jodengenoten hebben van de “volmaakte wet van de vrijheid” (vlg. Jakobus 1:25) dankbaar gebruik gemaakt.

Ik wens een je een goed jaar toe van ontmoetingen, divine appointments, waarin jij je gaven kunt delen en zelf gezegend kunt worden.

Geniet van de zomer,
Elze Erwteman, hoofdredacteur