LENTE 2018
Sjalom!

De officiële datum voor de lente is 21 maart. Maar de koude wind en soms kleine laagjes sneeuw geven een andere indruk. Toch weten we dat er nieuw leven wacht, daar in die koude bodem die levenloos lijkt. En aangezien de Eeuwige op allerlei manieren Zijn Goede Nieuws bekendmaakt, zal het het niet voor niets zijn, dat precies in deze tijd Pesach valt, het bijbelse Pasen. Wat dood lijkt in de natuur heeft talloze kiemen van leven in de bodem.

Wat dood leek, toen Israël gevangen zat in Egypte en haar baby jongetjes in de rivier gegooid zag worden, bleek vol levenskiemen te zijn, toen de Eeuwige ons bevrijdde en op reis zond. Wat dood leek, toen de Messias, Yeshua, aan de Romeins martelkruis werd gehangen, bleek dood te zijn. Maar de Messias stond na drie dagen en nachten op uit de dood en gaf leven aan wie Hem herkende als G’d op aarde.

Wat dood lijkt in een mens onder verdrukking en vrijheidsberoving blijkt levenskiemen te hebben, wanneer van binnen het geloof bestaat dat niemand kan afnemen. Wat dood lijkt in een huwelijk waar te veel is gebeurd, of juist te weinig, kan levenskiemen bevatten, als je er voor gaat. De kracht die Yeshua deed opstaan uit de dood tijdens Pesach 2000 jaar geleden is dezelfde kracht, die Israël ontving op talloze momenten in haar bestaan.

De kunst van ons leven is het  vinden van de Deur van Hoop, waar Hosea over heeft geprofeteerd (hoofdstuk 2, vers 15). De Eeuwige wijst een uitweg aan ons en wij moeten de stappen nemen om die weg te bewandelen en die deur te openen. Mosjee Rabbenoe – Mozes onze Leraar – heeft ons onderwezen, dat geloof, daadkracht en doorzettingsvermogen kost, om het einddoel te bereiken.

De Messias Yeshua heeft geleden onder het bloeddorstige antisemitisme van de Romeinen. Maar ook Hij gebruikte de kracht die Israël had en heeft doen opstaan uit de meest dodelijke omstandigheden. Met die kracht en de Deur van Hoop is er uitzicht op de toekomst, die door de G’d van Israel wordt bepaald.

Ik wens u een bevrijdend Pesach toe!
Elze Erwteman, hoofdredacteur