X-intro

In deze tijd van pandemie is het voor de mensen in de wereld zwaar. Gezinnen, ouderen, alleenstaanden, vluchtelingen, mensen die corona hebben en ernstig ziek zijn, de mensen in de zorg, kortom de hele mensheid lijdt hier onder. Daarnaast weten we dat de regeringen van Europa falen in hun beleid ten aanzien van vluchtelingen en het is voor ons, die warmte, voedsel en een dak boven het hoofd hebben een zorgelijke gedachte dat onze regeringen in Europa aan deze vreselijke toestand te weinig doen.

Bijzonder dat we mensen hebben in onze regeringen die we kunnen wijzen op het feit dat er verandering móet komen en wij verplicht zijn zaken anders aan te pakken. Dat heet inspraak en democratie. Daar moeten we zuinig op zijn, mede gezien het feit dat veel landen in de wereld geen democratie hebben. De wereldbevolking is nooit eerder zo groot in getal geweest. En de problematiek met het milieu nog nooit zo ernstig.

Maar uit deze crisis moeten we zien te komen door samenwerking en niet met het voeren van oorlogen en dreiging. Deze tijd roept ons op tot samenwerking om de wereld voor ieder mens tot een veiliger plek te maken. Dat is een Joodse opdracht vanuit de Tora. In Spreuken 31:25 zien we dat de vrouw – die we mogen zien als het volk van G’d – een gewaad draagt dat kracht uitstraalt en luister en dat zij, de vrouw, de komende dag toelacht.

De Eeuwige laat zien dat zijn volk bekleed is met kracht en luister, in het Hebreeuws: עוז (oz, ook: macht, sterkte, kracht, persoonlijk, sociaal of politiek) en הדר (hadar, ook: versiering, pracht, sieraad, majesteit, eer, glorie, schoonheid, sieraad, maar ook uitmuntendheid, heerlijkheid). Betekenisvolle eigenschappen! Aan het einde van dit vers staat dat deze vrouw, het volk van G’d, de komende dag toelacht. Komende dag is de vertaling in Nederlandse Bijbels. In het Hebreeuws staat daar: יום אחרון (jom acharon) wat letterlijk betekent: de eindtijd. De sterke vrouw van Spreuken 31 is niet bang voor de eindtijd!

Hartelijke groeten,


hoofdredacteur