Privacyverklaring

Privacybeleid Woman of Valor

Woman of Valor acht uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Woman of Valor. Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking van lezers die zichzelf hebben geregistreerd en zichzelf ook weer kunnen afmelden.

Gegevensverwerking
Wij houden een beveiligd systeem bij van vrienden, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een vriend is een persoon die bekend is bij Woman of Valor en/of een deelnemer aan een evenement, zoals Shofar HaMashiach Studiedagen.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) van onze leden en bezoekers van onze studiedagen om te informeren over onze evenementen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer iemand zich aanmeldt, doordat iemand zich online of offline inschrijft.

Contact met onze relaties

E-mail
Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt of door een e-mail naar de administratie te sturen (info@womanofvalor.org).

Uw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan telefonisch (020 – 890 69 50, di., do, 9.30 – 17.00 uur) of per e-mail (info@womanofvalor.org).

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan Woman of Valor, via (info@womanofvalor.org). Womanof Valor is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daartoe kan Woman of Valor met u opnemen per telefoon of e-mail.

Beveiliging
Woman of Valor heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor, dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Woman of Valor gebruikt een website, te weten: https://womanofvalor.org met Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Wijzigingen
Woman of Valor behoudt zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.