Sjalom in de herfst

HERFST 2020

Sjalom!

Klik hier voor onze gratis nieuwsbrief! nu gelezen in 28 landen

 

Dit is een meest ongewone tijd waarin we de Hoge Feestdagen: Rosj HaSjana, Jom Kippoer en Soekot tegemoet gaan met regels om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle landen in de wereld hebben te lijden van het virus. Ondanks deze crisis hebben we het voorrecht ons veilig te weten bij onze Schepper, de G’d van Israël. Messias Yeshua werd naar deze aarde gestuurd als mens en gaf zijn leven voor Israël zodat allen die zich bij Hem en Israël aansluiten leven tot in eeuwigheid. Een mysterie voor de mens zoals de Eeuwige dit heeft bedacht. In het boek Genesis, in het Hebreeuws: Beresjiet, vind je bij het bestuderen van de Hebreeuwse tekst het woord: ‘tweeling’ en wel in de hoofdstukken 25 en 38.

Het woord is in beide teksten net iets anders is geschreven. Rabbijn Rashi (Rabbijn Sjlomo Yitschaki) geeft hier een commentaar op. Hij zegt dat het woord ‘tweeling’ in de tekst over de zwangerschap van Rivka in Genesis 25:24 als volgt is geschreven: תומים en het woord ‘tweeling’ bij de zwangerschap van Tamar in Genesis 38:27 is geschreven: תאומים. De alef ontbreekt bij de tweeling van Rivka. Rashi geeft hiervoor een interessante verklaring: hij stelt dat uit de baarmoeder van Rivka twee kinderen komen waarvan de één, Esau, slecht is en Jakov is een tsaddiek, een rechtvaardige. Volgens Rashi zijn de tweeling van Tamar: Peretz en Zerach allebei rechtvaardig. Zij zullen de Eeuwige volgen en zijn Tora doen.

Daarom wordt er een alef geschreven in het geval van de tweeling van Tamar. In het Hebreeuws wordt het woord met de alef als vol gezien: מלא. Het woord tweeling zonder alef wordt gezien als: kort. In het Hebreeuws: חסר. De komende feesten wens ik dat we allemaal ‘vol’ zullen worden. Een symbool hiervoor is de ronde challe, de ronde broden, die tijdens de Hoge Feestdagen traditioneel worden gebakken; zie het recept. Tot slot een tip voor gebed voor elkaar dat we vol mogen worden van de goedheid van de Eeuwige ondanks of misschien dankzij deze tijd van beproeving in verband met het virus en een getuigenis voor de mensen rondom ons en de wereld zoals die nu is.

Chag sameach en Sjana tova!


Hartelijke groeten,


Hoofdredacteur