for women of biblical faith

About: Cisca Mudde

Recent Posts by Cisca Mudde

Mensenrechten, kindhuwelijken en besnijdenis van meisjes

Zie voor de reden van het plaatsen van dit soort onderwerpen onderaan dit artikel. Besnijdenis bij meisjes Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en Unicef lopen er nog 3 miljoen meisjes per jaar het risico om genitaal verminkt te worden. Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt voor in 28 Afrikaanse landen in het Nabije Oosten en in...
Comments are closed

Voetsporen

Doortocht, bevrijding! Pesachlam, ongezuurd. Glorie en macht de Allerhoogste, zette ons vrij. We liepen in Zijn spoor. Sjofar geschal doet me sidderen van ontzag bewust weet ik mij in de voetsporen van Israëls aartsvaders. De voetsporen van de Almachtige! Vol ontzag ervaar ik de eeuwen oude klanken van Sjofar. Besef de grootheid de Almacht en...
Comments are closed

Licht en Hoop

            Licht breekt door het duister hoop verbreekt duisternis. In G’d is geen duister enkel Licht is Hij Hoop doet leven Leven is uit Hem. Loof Hem met al wat in je is Hij is jouw Hoop jouw Licht. Leven is uit Hem Hoop is uit Hem Licht is uit...
Comments are closed

Vergezichten

Vergezichten verruimen ver over benepen kleinheid gloort Uw eeuwigheid. Los zijn de banden die bonden aan oude pijn door eigenzinnige reli van geslacht op geslacht. Tora als basis vernieuwt maakt vrij van tribale kunsten die binden wat nooit gebonden had mogen zijn. Vergezichten koninklijke inkijkjes in Uw Vrederijk voor mens en dier. Moge Uw Koninkrijk...
Comments are closed

Schaapachtig

David de herder In de Bijbel kom je leiders zoals koning David en sommige profeten, die schapenherders zijn geweest. Het blijkt een zeer goede achtergrond te zijn om met mensen om te gaan. We worden niet voor niets vergeleken met schapen, we hebben veel met schapen gemeen. Neem David om mee te beginnen. Samuël werd...
Comments are closed

Recent Comments by Cisca Mudde

    No comments by Cisca Mudde yet.