for women of biblical faith

About: Janneke Spruijt-Den Boer

Recent Posts by Janneke Spruijt-Den Boer

Rosj HaSjana en de schepping

5776 jaar geleden werd op Rosj HaSjana de hemel en de aarde geschapen. Hoe dat precies gebeurde is voor mij grotendeels nog een mysterie, wel heb ik begrepen dat `de Eersteling’ (=Yeshua) hier een flink aandeel in had. ‘Beresjiet bara Elohiem et haSjamajiem ve-et haArets ”,  de eerste zin van de Tenach,  betekent namelijk  behalve...
Comments are closed

Chanoeka en de Messias

Chanoeka en de Messias Binnenkort is het weer Chanoeka. We herdenken daarmee de moedige strijd van de Makkabeëen tegen het regime van Syrisch-Griekse vorst Antiochus Epifanes. Deze overheerser wilde de Hellenistische cultuur opdringen aan de inwoners van het Joodse land en verbood alles wat Adonai geboden had en andersom: De Sjabbat mocht niet gevierd worden,...
Comments are closed

Recent Comments by Janneke Spruijt-Den Boer

    No comments by Janneke Spruijt-Den Boer yet.