for women of biblical faith

About: Noa Naor

Recent Posts by Noa Naor

Sjawoeot, tijd van lofprijzing en dank aan de Eeuwige

Zeven weken na het feest Pesach is het oogstfeest Sjawoe’ot. Bij Pesach begint de oogst van gerst en de oogst gaat door tot en met Sjawoe’ot. Dit is de tijd dat het land Israël weer groente en fruit opbrengt. Een heel drukke tijd dus voor de werkers op het land. Omdat het bijna vanzelfsprekend lijkt...
No comments

Vrijheid en bevrijding

Sjalom, lieve kinderen! Vrijheid en bevrijding: daar gaat het om bij Pesach. Zoals de Eeuwige in die tijd Israël, en iedereen die zich bij haar aansloot, heeft gered van de slavernij in Egypte, zo heeft Hij altijd gezorgd voor Zijn kinderen. Zelfs tot in de kleinste details zorgde Hij: “Veertig jaar liet Ik jullie door...
No comments

Chanoeka en ons huis

Sjalom, lieve kinderen! Chanoeka en ons huis door Noa Naor Vinden jullie het ook zo fijn om in een huis te wonen waar je je thuis voelt? Natuurlijk weten we allemaal dat een huis een plaats is om in te wonen. Maar wanneer we deze maand over de ‘inwijding van de Tempel en je huis’...
No comments

Vrolijk Poeriem

Het Woord van G’d is vol van wetten en regels. ‘Eer uw vader en uw moeder’ is zelfs een van de Tien Woorden, dat Moshe (Mozes) kreeg te geven aan het volk van Israël. Adonai zegt dat je je ouders hoort te eren “opdat je langer leven zult in het lande, dat Adonai, uw G’d,...
No comments

Qumran, herinnering aan gelovige Joden

Sjalom, lieve kinderen! Wanneer je langs de Dode Zee naar het zuiden rijdt, kom je langs de overblijfselen van een plaats in de bergen die Qumran heet, op ongeveer 20 kilometer ten oosten van Jeroesjalajiem. Daar vond in 1947 een Bedoeïenenjongen Bijbelrollen. Deze rollen noemt men daarom ook wel de ‘Dode Zee-rollen’. Ze zijn wonderbaarlijk...
No comments

Recent Comments by Noa Naor

    No comments by Noa Naor yet.