Channa & Rosj Hasjana

Deze week vieren we Rosj Hasjana. Dit Bijbelse feest herinnert ons aan de Schepping, het geven van de Tora, het binden van Yitschak, de geboorte van Samuel, en de terugkeer van de Messias. Er is geestelijk zoveel te ervaren en te groeien in de personen die de Eeuwige wil dat we zijn. Het is alsof we naar een fantastisch banket gaan, alsof we naar de bruiloft van het Lam gaan, de Bruidegom en de Bruid. Hoeveel pijn en inspanning kost het om een ‘sterke vrouw’ te worden een ‘esjet chajiel’ kunnen we opnieuw lezen in onderstaande tekst.De lezing voor Rosj Hasjana heeft de tekst van 1 Sam. 1:1-2:10. In deze tekst lezen we het prachtige verhaal van Channa.
Ik citeer uit “How to be a Jewish woman”: Zij was de vrouw van een man met de naam Elkana, die een tweede vrouw had met de naam: Penina. Penina had tien kinderen, terwijl Channa kinderloos bleef voor ongeveer twintig jaar. Ieder jaar gingen Elkana en zijn vrouwen naar Jeruzalem voor een pelgrimsreis tijdens de heilige feesten. Gedurende die tijd voelde Channa zich altijd gespannen en naar omdat zij geen kinderen had. Ondanks het feit, dat haar man een profeet was, die in zijn gebeden aan de Eeuwige vroeg om Channa een kind te geven. Deze gebeden werden niet beantwoord en zij bleef onvruchtbaar. Op een van deze reizen naar Jeruzalem realiseerde Channa zich, dat zij niet langer kon vertrouwen op de gebeden van haar man om voor haar aan de Eeuwige te vragen zijn vrouw een kind te geven. Zij ging naar de heilige Tempel en bad om een zoon. Zij bewoog haar lippen in stille overgave en smeken en vroeg de Eeuwige het volgende: “Heeft u mij een engel gemaakt of een vrouw? Als ik kinderloos ben omdat ik een engel ben, dan ben ik voorbestemd om eeuwig te leven. Echter, U hebt mij het lichaam van een vrouw gegeven en waarom hebt U dan niet het doel in dit soort lichaam vervuld door mij een kind te geven? Channa bad met een enorme intensiteit en eindigde haar gebed met de belofte aan de Eeuwige dat wanneer Hij haar een zoon zou geven, dat zij haar zoon dan zou afstaan aan de Tempel om daar de Eeuwige te dienen.
Niet alleen haar gebeden werden verhoord, want zij werd zwanger en gaf leven aan de profeet Samuel, maar zij kreeg daarna nog vier kinderen. Iets in haar gebed heeft de rabbijnen zo geinspireerd dat ze toen ze het meest centrale dagelijkse gebed in het Jodendom samenstelde ze erbij leerden het zo te bidden zoals Channa deed. Tot op deze dag bidden we het Sjmone Esre met onze harten toegewijd aan God, onze lippen bewegen en het gebed is alleen hoorbaar voor ons zelf, als een imitatie van Channa.” (Uit: Lisa Aiken, “How to be a Jewish woman”, page 101).Van het bovenstaande kunnen we leren, dat de Eeuwige wil dat we volledig afhankelijk zijn van Hem als vrouwen. We hebben onze man, onze rabbijn of voorganger niet nodig om onze diepste wensen of noden bij de Eeuwige te brengen. God hoort ons gebed, wanneer we net zoals Channa nederig en eerlijk voor onze diepste noden bidden. Channa moest 20 jaar wachten en zij heeft geleden. Channah kwam in zo grote nood en zag in dat haar man haar niet kon helpen, maar alleen de Eeuwige.We moeten leren om te bidden zoals Channa en ook doorzetten en volhouden. Channa wachtte 20 of meer jaar om te ontvangen wat ze zo graag wenste en verlangde. Wij moeten ook leren om te wachten, soms zelfs langer dan 20 jaar. Onze harten moeten standvastig zijn en vol geloof en vertrouwen. Mag de Eeuwige ons geven dat Hij onze diepste wensen en verlangens zal vervullen en dat deze verlangens in overeenstemming zijn met Zijn wil, zodat Hij ze zal verhoren en vervullen.

Gelukkig nieuwjaar!
Dat het zoet genoeg mag zijn om vol te houden zoals Channa!