Chanoeka: feest van het licht

Al vanaf de schepping van de wereld geeft G’d om ons en heeft Hij ons licht gebracht. Hij sprak en er was licht (Gen.1:3). Hij maakte scheiding tussen licht en duisternis (Gen.1:4).
Licht dat goed is, is een gids voor mensen  om terug te keren naar hun Schepper. Voor dit doel schiep Hij zijn eigen volk: Israël. De volken wilden deze moeilijke taak niet. Dit leren we van het verhaal van Noach: G’d moest zijn schepping oordelen toen de goddeloosheid zo duidelijk en erg was, dat het leven dat G’d had gemaakt, erdoor verwoest werd.

Avraham, Jitschak en Ja’akov
Na Noach zien we dat G’d Abraham kiest om met hem en zijn zonen Jitschak en Ja’akov opnieuw te beginnen als het zaad waardoor Hij redding voor de mensheid zal brengen. De Menora in de heilige Tempel is het symbool van het eeuwige licht dat alleen haSjem (de naam van de Eeuwige) kan geven. Het licht schijnt op de twaalf toonbroden, die een symbool zijn van de twaalf stammen van Israël. De Menora is van puur goud: een symbool van het koningschap van Adonai.

Het wonder van Chanoeka
Tijdens Chanoeka vieren we het licht van G’d en het wonder dat gebeurde met het licht in de heilige Tempel te Jeruzalem. Een haatdragende dictator met de naam Antiochus Epiphanes martelde en doodde vele Joden, omdat hij wilde dat ze haSjem en de Tora ongehoorzaam zouden worden. Tijdens deze verschrikkelijke periode vochten een aantal zeer dappere Joodse mannen tegen deze rebelse dictator en ze slaagden erin, terwijl ze enorme beproevingen doorstonden en verliezen leden, om deze heidense godhaters weg te jagen. Deze mannen gaven hun levens, maar hielden vol en wonnen deze verschrikkelijke strijd. Nadat de Tempel gereinigd en hersteld was, vonden ze een kruik met zuivere olie, die slechts voldoende was voor één dag. Het wonder is, dat het licht 8 dagen lang bleef branden. Precies de tijd die nodig was om de Tempel te reinigen om haar weer in te wijden na 8 dagen. HaSjem verzekerde hen van zijn Aanwezigheid en liefde. Hij troostte hen en liet hen zien dat zij zijn kinderen waren en dat Hij hen liefhad. Het volk toonde hun gehoorzaamheid aan hun G’d en Hij antwoordde hen met het wonder van het licht.

Het voorbeeld van de Maccabeeën
De Maccabeeën pasten de tekst toe uit Psalm 27:1: “De Eeuwige is mijn licht en mijn heil; wie zal ik vrezen? De Eeuwige is de veiligheid van mijn leven; voor wie zou ik bang zijn?” De Maccabeeën vochten voor het licht van Adonai, onze G’d, gezegend zij zijn Naam voor eeuwig en altijd. De Maccabeeën lieten het licht in de Tempel in Jeruzalem niet uitgaan. Ze kenden het geluid van de Sjofar en ze kenden het licht. “Gezegend het volk dat het vrolijke geluid kent! O, Adonai, zij wandelen in het licht van uw aangezicht (Psalm 89:16).” Toen de Messias Yeshua kwam als een mens om de prijs voor onze zonden te betalen, zei Hij: “Ik ben het licht van de wereld: hij die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben.” De Messias streed voor Israël en de Maccabeeën wonnen omdat ze de Messias volgden, en ontvingen eeuwig leven in de Olam Haba (de wereld die komt). Eeuwig leven kan niet vernietigd worden, want dat leven bestaat in de G’d van Israël: leven voor altijd!

Wij zijn vrouwen die ons huis en gemeente gaan voorbereiden om samen Chanoeka te vieren. We ervaren de grote strijd, die deze dappere mensen  streden om de naam van de Eeuwige te heiligen. De troost komt doordat de strijd werd gewonnen en bezegeld met het wonder van het licht. 

Vrolijk Chanoeka! Chag sameach!
Elze Erwteman