De G’d die in de Schriften wordt geïntroduceerd

Een interessante Joodse geleerde is de historicus Dennis Prager die een boek heeft geschreven waarbij hij de Tora op een rationele manier analyseert. (zie onder). Moshe Dann schrijft over dit boek in de Jerusalem Post van 10 juni 2019 waarbij hij Prager citeert: “De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd is de eerste G’d in de geschiedenis, die volledig boven de natuur staat. En één van de eerste dingen die G’d de mens zegt is dat de mens heerschappij heeft over de natuur. Dit bevrijdde de mens van de gedachte dat hij werd gecontroleerd door de natuur, een revolutie die morele en wetenschappelijke ontwikkeling mogelijk maakte.

De Tora bracht het concept ‘universele moraliteit’ in de wereld. Slechts wanneer een morele G’d universeel is, dan is moreel gedrag universeel. Moraliteit was niet langer plaatselijk of individueel. Het introduceerde heiligheid: het hoger brengen van de mens van het dierlijke niveau naar schepsels die gecreëerd zijn naar het Beeld van G’d. De G’d die is geïntroduceerd in de Tora geeft ieder individu een ongekende zelf waarde. Omdat alle mensen zijn geschapen naar G’ds Beeld is ook ieder mens van grote waarde.

Het leidde bewegingen zoals broederschap onder de mensheid en gelijkwaardigheid van mensen. Het leidde tot afschaffing van de slavernij. Het opende het brein om abstract en te leren denken en dat de fysieke werkelijkheid niet de enige werkelijkheid is. Ook dat er een ultieme betekenis is in ons bestaan hier op aarde voor ieder van onze levens. Vervolgens weet Prager de Tora zo te brengen in zijn boek dat het ons kritische denken stimuleert om vragen te stellen en onderzoek te doen.

Verder stelt hij dat de rabbijnen Jodenhaat uitleggen als een gevolg van het feit dat de wereld de Joden niet zal vergeven dat zij een G’d in de wereld hebben geïntroduceerd, die morele verantwoording van ons vraagt waarbij een oordeel hoort. Prager geeft dan als oplossing voor dit probleem: leer de wereld de Tora en een ethisch monotheïsme en de Tien Geboden, dan zullen er geen Holocausts meer zijn (Exodus: G’d, Slavery, and Freedom The Rational Bible. By Dennis Prager).