Ester, een sterke vrouw

 

Sjalom lieve kinderen!

Het Woord van G’d staat vol met wetten en regels. “Eer je vader en je moeder” is zelfs een van de Tien Woorden, die Mosjee (Mozes) kreeg om aan het volk Israël te geven. De Eeuwige zegt dat je je ouders moet eren: “…zodat je langer zult leven in het land dat de Eeuwige je zal geven” (lees Sjemot/Exodus 20:12).

Poeriem herinnert ons aan de manier waarop de Eeuwige Israël heeft gered door de leiding van de Joodse koningin Ester. Deze koningin was eens een gewoon meisje geweest. Net als alle andere meisjes in Perzië in die tijd werd Ester geroepen naar het hof van koning Achasjverosj (klemtoon op: rosj, Ahasveros), zodat hij de mooiste tot bruid kon kiezen.

De koning had net zijn vorige vrouw en koningin, Wasjti (Vasti), weggestuurd omdat zij niet naar hem wilde luisteren. Het was dus vast niet alleen de schoonheid van Ester die bij koning Achasjverosj opviel, maar ook haar zachtere karakter. Wat hij niet wist, was dat Ester geen ‘zacht doetje’ was. Ze werd namelijk niet alleen koningin om het hof te dienen, maar ook omdat ze zo haar volk kon redden met de hulp van de Eeuwige.

Let goed op! Koningin Ester voert in het hele verhaal de opdrachten uit van haar neef en pleegvader Mordechai (klemtoon op chai). Zij heeft respect voor de man die haar opgevangen heeft na de dood van haar vader en moeder. En daarom doet ze wat hij zegt. Wanneer Mordechai aan Ester vertelt dat ze niet mag zeggen dat ze Joods is, doet ze dat dan ook niet. Ester vertelt niet dat ze Joods is tot na het moment dat Haman (klemtoon op: man) zijn duistere plannen bekendmaakt aan de koning.

Die wijze Mordechai wist vast dat dit hun redding zou zijn! Nu de koning meer van Ester was gaan houden en hij wist dat zijn vriend Haman het volk van zijn vrouw wilde uitroeien, kon hij alleen voor Israël kiezen!

Ester hield haar Joods-zijn voor zich. Niet omdat ze zich daarvoor schaamde, maar omdat ze, koste wat kost, haar volk zou redden van de vijand. Zelfs al zou ze zelf sterven! Deze gehoorzame en sterke vrouw werd door de Eeuwige gebruikt, zodat Israël vandaag de dag nog leeft. Zonder haar was dat vast anders geweest.

Zie je dat Esters gehoorzaamheid echt leidde tot een langer leven? Dat was dan wel in Perzië en niet in het land dat de Eeuwige zou geven: Israël. Hoe dan ook, door Esters gehoorzaamheid werden de Joden gered en konden zij twee en een half duizend jaar later wel in het Beloofde Land leven. De Eeuwige houdt Zijn belofte! Hij gebruikt mensen zoals Ester, zoals jij en ik. Ben jij er klaar voor als Hij je roept?

Noa Naor, Jeruzalem

Vers om te onthouden: Poeriem is een verplichte feestdag, omdat “dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden, de dagen waarop hun droefheid veranderde in vreugde en hun rouw in een feestdag, de dagen waarop men elkaar geschenken zou zenden en gaven zou geven aan de arme mensen” (Ester 9 vers 22).