Poeriem

Poeriem
door Elze Erwteman

Poeriem is het meest vreugdevolle feest in de Bijbel. Het wordt gevierd door Joden over de hele wereld. Het boek Esther in de Bijbel is pas toegevoegd 400 jaar nadat koning Ahasveros en koningin Esther leefden en deze ongelooflijke gebeurtenissen plaatsvonden.
Omdat de Joodse mensen zo van dit feest hielden en het jaar na jaar bleven vieren, werd het verhaal telkens weer doorverteld. Daarom besloten de Rabbijnen dat dit feest onderdeel van de Tenach, de Bijbel moest worden.

Het is een hartverwarmend verhaal over dingen die echt gebeurd zijn. We zien weer dat G’d Israël redt op een spectaculaire manier. Deze gebeurtenis spreekt tot onze verbeelding en het laat ons zien hoe een kleine minderheid, de Joden, gered wordt uit een zeer hachelijke situatie. De reden dat dit verhaal zo populair is, heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat de slechterik Haman die de Joden wilde uitroeien, heel zwaar wordt gestraft. Dit versterkt ons in ons geloof dat slechtheid wordt gestraft en dat G’d uiteindelijk zal afrekenen met alle vijanden van Israël. 

Vijanden, zoals Haman, houden ons waakzaam. Tegenwoordig zien we het monster van het antisemitisme in deze wereld groeien in een razend tempo. We begrijpen uit de Schriften dat Israël te strijden heeft tegen Amalek, totdat deze wrede vijand is verslagen (Deut.25:19). Misschien kunnen we de niet-aflatende strijd van Israël om te overleven, zien in het licht hiervan.

In Habakuk 3:13 staat: “Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing van Uw gezalfde; Gij doorwonddet het hoofd van het huis der goddelozen, ontblotende den grond tot den hals toe.” Dit betekent dat het het boze huis van Satan in de toekomst volledig verslagen wordt en dat alles wat bij dit kwaadaardige huis van slechtheid hoort, aan het licht zal komen. Dit visioen van Habakuk gaat over het eind der dagen en het ziet er naar uit dat wij meer en meer in deze tijd van dreiging terechtkomen.

Wanneer we Poeriem vieren, eten we speciaal gebak: Haman-taschen en Hamansoren. Hamansoren herinneren ons eraan dat de vijand van Israël luisterde naar stemmen uit het huis van Satan. Maar Haman werd verslagen en dit is onze hoop voor de toekomst: dat de Eeuwige zijn vijanden zal verslaan en dat Israël tegen deze vijanden strijdt met de hulp van haSjem.

Laten we waakzaam zijn en heel dicht blijven bij de G’d van de hele schepping, de G’d van Israël, Elohiem Adonai, de G’d van Abraham, Izaäk en Jakob. Laten we gereinigd worden door gebed en onderdompeling. Het vergoten bloed van de Messias Yeshua is ons offer. Laten we olie in onze lampen hebben als een beeld van onze relatie met Adonai, zodat redding ons ten deel zal vallen in de wereld die komt. Zoals in de dagen van Ahasveros en koningin Esther en Mordechai, toen de misdadiger Haman verslaten werd en Israël gered.

De wachter van Israël sluimert noch slaapt!
Chag sameach! Vrolijk Poeriem!

Voor een recept van Poeriemgebak zie de categorie Kosjere Recepten.