Rosj Chodesj: nieuwe maan(d)

Rosj Chodesj, Nieuwe Maan, is de naam voor het vieren van het begin van een nieuwe maand volgens de Hebreeuwse kalender. Gedurende de periode dat Israël werd geregeerd door de Syrisch-Griekse koning Antiochus en de Romeinen, was het verboden voor Israël om het feest van Rosj Chodesj te vieren. De betekenis van Rosj Chodesj maakt het duidelijk waarom de vreemde regeerders niet wilden dat Israël Nieuwe Maan viert. De betekenis van deze viering is het symbool van de vernieuwing van Israël en het leert ons dat de glorie van Israël kan verbleken of zelfs kan verdwijnen.

Maar het volk van Israël zal altijd weer verschijnen en tot volheid komen, zoals het gebeurt met de maan. Elke maand kijken we naar vernieuwing en speciale dingen die gebeurd zijn door het ingrijpen van de God van Israël in onze levens en in het land van Israël. En ook naar de wonderen die zullen gaan gebeuren in de toekomst, omdat de Bijbel ze ons vertelt. Alle beloften van God zullen worden vervuld. In ons eigen leven herkennen we tijden van moeite, vreugde en tijden dat dingen oké zijn, maar niet altijd speciaal. In moeilijke tijden zoeken we naar de tekenen van onze God en Koning om ons te beschermen en we geven Hem dank.

We zijn dankbaar dat we Zijn kinderen zijn en leren om Hem meer en meer te vertrouwen. Dankbaar zijn is een bescherming voor onze ziel. Het is een houding die ons goed brengt en niet beschadigt. Het is een houding van nederigheid in de beste betekenis van het woord. Het zal ons laten voelen dat we gezegend zijn door Adonai, Die heel veel van ons houdt! Vaak voelen we ons afgewezen door de mensen van wie we houden. Ook hebben we gevoelens van minderwaardigheid. Dit zijn heel destructieve gevoelens waarmee we moeten strijden met de hulp van Adonai.

We moeten tijd met Hem doorbrengen en ontdekken wat de oorsprong is van ons lijden in ons emotionele leven. De Eeuwige wil ons genezen van deze destructieve emoties. Dikwijls hebben we hiervoor professionele hulp nodig, maar het is altijd de Eeuwige die ons genezing brengt en overwinning over de emotionele disbalans van onze ziel. Het vieren van het feest van nieuwe maan is in de Joodse traditie ook een speciaal feest voor de vrouwen. Dit heeft te maken met onze maandelijkse cyclus die gekoppeld is aan de cyclus van de maan. We ervaren tijdens onze maandelijkse cyclus vaak een emotionele staat van uit balans zijn in onze zielen en we hebben Adonai nodig om ons hiermee te helpen.

In de Joodse traditie nemen vrouwen vaak een vrije dag gedurende het feest om te herstellen en dichter bij Adonai te komen. Het is duidelijk dat we het als vrouwen nodig hebben om onze emoties en gevoelens te uiten. We ervaren dat in onze gemeente en we kunnen dit lezen op deze website in de artikelen en in onze gedichten. Door het uiten van onze gevoelens naar elkaar zijn we in staat om te genezen en weer tot volheid te komen. Dat Adonai, barmhartig en genadevol, langzaam in boosheid en overvloedig in vriendelijkheid en waarheid, ieder van ons zal zegenen op onze weg met Hem en dat Hij ons zal maken tot vrouwen van waarde om Hem te dienen en een licht te zijn voor de volkeren. In de naam van Yeshua onze Messias.

Elze Erwteman