Ruimte voor andersdenkenden

Ontzagwekkend
Rosj HaSjana en Jom Kippoer en de dagen ertussen worden “Jamiem Noraïm” genoemd en het betekent “Ontzagwekkende dagen”. Ook wel de “Dagen van bekering”, in het Hebreeuws: “Aseret Jemee Tesjoeva”. Deze periode van: Rosj Hasjana, de dagen er tussenin en dan de afsluiting met Jom Kippoer. Rosj Hasjana wordt in de Bijbel als de herinnering aan de dag van de Schepping gezien. De Tora noemt het “Jom Teroea, de dag van het geluid van de Sjofar en rabbijnen noemen het: Jom Hadin, de dag van het oordeel. Deze drie betekenissen worden op deze dag gevierd.

Witte wolk
Luisteren naar de klanken van de Sjofar als gemeente, in het wit gekleed, heeft iets weg van een ‘witte wolk’ van samengekomen mensen die de Eeuwige aanbidden en we kunnen dit beeld ervaren als een beeld van hemelse puurheid. Reinheid en puurheid zijn een gevolg van de reiniging die ons alleen vanuit de Hemel kan worden gegeven doordat we onze schuld en zonden belijden en vergeving ontvangen. Het offer, de kappara, is door de Eeuwige aan ons gegeven. Eerst door de offerdienst in de heilige Tempels en daarna zijn deze offers tweeduizend jaar geleden bekrachtigd door Messias Yeshua, die Zichzelf voor ons heeft gegeven.

Terugkeer
Het is een voorrecht om steeds opnieuw bij Hem te schuilen en ons door Hem te laten leiden. Hij is onze Hemelse Rabbijn en Hogepriester die ons op deze aarde in dit leven wil leiden. We ontvangen onze troost en veiligheid van Hem, ook in deze periode van corona en alle moeilijke fases in ons leven. Dit jaar zijn we door het coronavirus tot een stop zijn gebracht en meer op onszelf teruggeworpen. Meer dan anders komt het nu aan op onze relatie met Adonai Yeshua en kunnen we deze relatie versterken in de komende tijd van de ‘Aseret Jemee Tesjoewa”, de dagen van terugkeer, en deze feesten met die innerlijke wetenschap en geloof te vieren.

Samenwerken met G’d
De inleidende tekst van dit stuk is uit het boek “How to run a traditional Jewish Household” en het is geschreven door mijn favoriete Blu Greenberg. Zij blijkt de vrouw te zijn van Rabbijn Yitschak Greenberg. Dit echtpaar verricht baanbrekend werk in de huidige Joodse gemeenschap in de V.S. en wereldwijd. Wat betreft de pandemie waar we ons nu in bevinden is de raad van Yitschak (Yitz) Greenberg in “The Wall Street Journal” aan religieuze leiders kortgeleden: “verkondig dat het coronavirus niet gewild is of op ons gelegd is door G’d, maar in plaats daarvan dat het een “natuurlijk fenomeen” is.” Hij pleit ervoor dat de mensheid zal samenwerken met G’d zodat het virus zich niet meer zal verspreiden door ons verkeerde handelen en meer schade doen dan nu al gebeurt.

Ruimte voor andersdenkenden
Dat men zich zou moeten houden aan de regels van: regelmatig handen wassen, sociale afstand houden, het dragen van maskers waar vereist. Deze verantwoordelijkheden noemt hij: rituele acties die ons verbinden met de Eeuwige zoals is opgedragen in Deuteronomium: kies voor het leven! Yitschak Greenberg is een vrijdenker die wetenschapper is en rabbijn. Hij heeft een boek geschreven: Yitz Greenberg and Modern Orthodoxy: “The Road Not Taken”. Het is erg interessant voor de Messiasbelijdende Joden omdat er in de uitleg van Tora door Greenberg ruimte is voor andersdenkenden.

Absolutisme onacceptabel
Hij ziet het absolutisme in de uitleg van Tora als onacceptabel. Greenberg pleit voor een nieuwe halacha, uitleg van Tora, voor het doen van de geboden. De geboden moeten werkbaar zijn voor de hele mensheid en uit vrije wil gedaan. Hij is medeoprichter van CLAL, een centrum voor ‘Intra-Jewish dialogue en pluralisme’. Zijn vrouw Blu was bevriend met de onvergetelijke Nederlandse Blume Evers, die enkele jaren geleden overleden is in Beth Juliana in Israël waar zij haar laatste jaren was. Blume schreef een column in het NIW en het was een vreugde om haar stukjes te lezen. Ik wens iedereen een rijke en goede tijd tijdens de “Aseret Jemee Tesjoewa”.

Chag sameach en Sjana Tova 5781!
Elze Erwteman