Vier bloedrode manen en Soekot

door Sonja Haisma

Sinds enige tijd wordt er op internet en in YouTubefilmpjes gesproken over de komende vier totale maansverduisteringen, die er uitzien als bloedrode manen, precies op de Bijbelse Joodse hoogtijdagen Pesach en Soekot (Loofhuttenfeest).De laatste was op 22 juli van dit jaar 2018. Maar ook in 2015 was ook nog een totale en een gedeeltelijke zonsverduistering op religieus Nieuwjaar 1 Nisan en burgerlijk Nieuwjaar 1 Tisjri. Bovendien is het Joodse jaar 5775 (begint op 24 september 2014 / 1 Tisjri) een Sjabbatjaar! Er zijn gelovigen denken dat dit zou kunnen duiden op de (weder)komst van de Messias.

Hoe zit het met die manen
Elke Bijbelse maand begint met nieuwe maan. Op de 15e van elke maand is het dus volle maan. En Pesach en Soekot beginnen dus altijd met volle maan, omdat G’d dat zo vastgesteld heeft in Zijn kalender (Leviticus 23). In de vierde eeuw g.j. zijn de Rabbijnen afgestapt van de vaststelling van nieuwe maan door waarneming, want toen had Rabbi Hillel II met Joodse wiskundigen een rekenmethode bedacht om de nieuwe maan(d) uit te rekenen. Maar, doordat sommige feestdagen niet op een vrijdag mogen vallen, kan de datum soms een dag afwijken. De nieuwe of volle maan valt daardoor soms net niet op de 1e c.q. 15e dag, maar vanuit de bijbel bekeken is de 15e van de maand altijd volle maan.

Volle maan
Totale maansverduisteringen vinden uitsluitend plaats tijdens volle maan, als de maan, vanuit de zon gezien, exact achter de aarde staat. Dan lijkt de maan donkerrood. Er doet zich echter niet tijdens elke volle maan een verduistering voor, omdat de baan van de maan ongeveer 5,1° helt ten opzichte van de ecliptica. Terwijl Yeshua aan het kruis hing (Pesach) kon er dus geen natuurlijk zonsverduistering zijn. Totale zonsverduisteringen vinden uitsluitend plaats tijdens nieuwe maan, op zo’n moment geven zon en maan dus tegelijk hun licht niet.

Hoe uitzonderlijk is het verschijnsel
Vier bloedrode maansverduisteringen op een rij, zonder tussendoor gedeeltelijke maansverduisteringen, noemt men in de astronomie een Tetrad. Bij nader onderzoek op de NASA website1 blijkt, dat Tetrads periodiek voorkomen, maar meestal niet precies op de bijbelse hoogtijdagen.

In de 15e eeuw waren er vier Tetrads, waarvan mogelijk één op de hoogtijdagen Pesach en Soekot (1493 wel, 1494 misschien).

In de 16e eeuw zes Tetrads, maar niet op G’ds feestdagen.

In de 17e, 18e, 19e eeuw geen Tetrads!

In de 20e eeuw vijf Tetrads, waarvan twee op hoogtijdagen (1949-1950 en 1967-1968).

In de 21e eeuw acht Tetrads waarvan één op hoogtijdagen (2014-2015). Zie boven.

In de 22e eeuw geen Tetrads.

Overigens, rond de periode van Yeshua’s eerste komst, was er geen enkele Tetrad, 100 vóór de gangbare jaartelling (vgj). tot 100 na g.j.. In de periode rondom de uittocht uit Egypte waren er geen Tetrads.

Sommigen geloven dat aan de huidige wereld 6000 jaar gegeven is (‘een dag is als 1000 jaar’) en dat het zevende millennium dan het sjabbatsmillennium is, het komende Messiaanse vrederijk.

We gaan nu richting het Joodse jaar 5775 (begint a.s. 24 september). Dus het Joodse jaar 6000 begint over 225 jaar. Rondom die periode zijn er geen Tetrads.

Totale zonsverduisteringen zijn elke eeuw zo’n zestig keer plaatselijk waarneembaar.

Wat zegt de Bijbel
G’d schiep de maan voor de vastgestelde tijden. Profeet Joël schrijft ‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van de Eeuwige komt’ (Joël 2:31). Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk.’ (Lukas 21:25-28). Yeshua zegt: ‘Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven’, dit verschijnsel doet zich alleen voor op de eerste dag van een Bijbelse maand! ‘en de sterren zullen van de hemel vallen en dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel’ (Mattheüs 24:29). Bij Zijn eerste komst vervulde de Messias de voorjaarsfeesten. Staan bij Zijn wederkomst de najaarsfeesten centraal, te beginnen op 1 Tisjri?

Volharden tot het einde
Het is wel huiveringwekkend, spannend, maar of Yeshua volgend jaar terug komt, dat zal nog blijken. De bijbel spreekt inderdaad van zons- en maansverduisteringen vóórdat Hij komt, maar niet van vier maal achter elkaar. Ook komt Hij niet zo, dat het valt te berekenen. We moeten echter wel op de tekenen letten. Maar, het teken van het beest op hand of voorhoofd, zonder welke je niet kunt kopen of verkopen (Openbaring 13:16), dat moet toch eerst plaatsvinden? En de gruwel der verwoesting, die eerst moet komen, is die er al (Mattheus 24)? Wordt ‘de bruid’ opgenomen vóór de grote verdrukking, of toch tijdens of erna? Er zijn meerdere interpretaties mogelijk van de profetieën en veel is (nog) onduidelijk. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen.

Heel Israël
Ik zou het wel fantastisch vinden als Hij spoedig terugkomt en met alle heiligen op de Olijfberg staat om zijn Koninkrijk vanuit Jeruzalem te vestigen. Maar Hij komt ook om te oordelen, ieder naar zijn daden! Mijn taak is te leven naar Gods Tora en tot Zijn eer, met liefde, zorgzaamheid en respect voor mijn naaste. Laat ik nuchter en waakzaam blijven en volharden. Mijn lampje moet brandende blijven met voldoende geestelijke olie, dan kan ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien, een toekomst met Hem en met heel Israël.

1 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html NASA site met alle maansverduisteringen. Zie voor alle zonsverduisteringen http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html