for women of biblical faith

Category Archives: Bijbelse Feesten

De klanken van de sjofar versterken G’ds roep naar ons


De feesten van Israël In de maanden september en oktober van dit jaar 2019 worden de bijbelse najaarsfeesten gevierd. Elk jaar komen ze terug. En het lijkt net of we ze vorige week pas gevierd hebben. Want de tijd gaat snel en we hebben de opdracht het beste van de door de Eeuwige aan ons...
(Continue reading)


De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd


Een interessante Joodse geleerde is de historicus Dennis Prager die een boek heeft geschreven waarbij hij de Tora op een rationele manier analyseert. (zie onder). Moshe Dann schrijft over dit boek in de Jerusalem Post van 10 juni 2019 waarbij hij Prager citeert: “De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd is de eerste G’d...
(Continue reading)


Rosj HaSjana en de schepping


5776 jaar geleden werd op Rosj HaSjana de hemel en de aarde geschapen. Hoe dat precies gebeurde is voor mij grotendeels nog een mysterie, wel heb ik begrepen dat `de Eersteling’ (=Yeshua) hier een flink aandeel in had. ‘Beresjiet bara Elohiem et haSjamajiem ve-et haArets ”,  de eerste zin van de Tenach,  betekent namelijk  behalve...
(Continue reading)


Pesach: herbeleving van onze bevrijding


door Elze Erwteman De tijd van de voorbereiding voor Pesach is weer aangebroken. Een tijd van bezinning en het ijken van ons geloof. De vroedvrouwen in de tijd van Israël in Egypte worden door de rabbijnen op een interessante en inspirerende manier beschreven en de tekst door hen uitgelegd, “Toen ontbood de koning van Egypte de...
(Continue reading)


Pesach, een oproep tot kwetsbaarheid


Bibian Mentel, winnares twee maal goud, Olympische Spelen, snowboarden. Een sterke vrouw, negen keer geopereerd voor kanker. Ze moest haar been missen, en onderging tweeënzeventig bestralingen. Een moeder die tegen haar zei; als ze een donker gezicht op zette, “ik zie liever jouw zonnige gezicht”, niet een dwang van gemaakte vrolijkheid. Zo van, “met mij...
(Continue reading)


Chanoeka: tragedie en overwinning


De Griekse keizer Antiochus IV (215-164 v. Chr.) had Israël de Griekse godsdienst dwingend opgelegd. Dat betekende: verbod op kosjer slachten, verbod op besnijdenis van de Joodse jongetjes, verbod op het vieren van Sjabbat. Precies die zaken die door sommige politieke en geestelijke leiders in Nederland nog steeds met afkeer en afkeuring worden veroordeeld jegens...
(Continue reading)


Chanoeka: hoe vier je dat?


Chanoeka is een lichtfeest met acht lichten. Het feest is als een door de nood ontstane deugd ontstaan. Vijanden waren uit op totale vernietiging van Israël. In een gigantische geestelijke machtsstrijd, waarin G'd altijd overwint, maar waarin soms heel veel bloed vloeit, werden de Syrisch-Griekse legers uiteindelijk verslagen. De moeilijkheden met de Syriërs zullen wel...
(Continue reading)


Chanoeka en de Messias


Chanoeka en de Messias Binnenkort is het weer Chanoeka. We herdenken daarmee de moedige strijd van de Makkabeëen tegen het regime van Syrisch-Griekse vorst Antiochus Epifanes. Deze overheerser wilde de Hellenistische cultuur opdringen aan de inwoners van het Joodse land en verbood alles wat Adonai geboden had en andersom: De Sjabbat mocht niet gevierd worden,...
(Continue reading)


Poeriem, Feest van overwinning


Poeriem, Feest van overwinning door Cisca Mudde Het boek Ester wordt wereldwijd in de synagogen gelezen tijdens de viering van Poeriem. Ook wordt er meestal een Poeriemspiel uitgevoerd door de leden van de gemeenten. Hierin wordt de strijd uitgebeeld die zich afspeelde in het Perzië van die tijd. Vaak maakt men er een bijna poëtisch...
(Continue reading)


Cootje’s appeltaart voor Rosj HaSjana


Op Rosj HaSjana klinken in de synagoge de doordringende tonen van de Sjofar. Ik sluit dan mijn ogen omdat ik deze klanken voor altijd vast zou willen houden.  Aan het einde van deze dienst eten we appel met honing, zoete ronde challe, honingcake en appelgebak. Symbolen voor een goed en zoet Nieuwjaar. Volgens andere interpretaties...
(Continue reading)