for women of biblical faith

Category Archives: Onderwijs aan Kinderen

Een slecht voorbeeld


Een slecht voorbeeld door Lilian van der Wel Sjalom, lieve kinderen! Sommige Bijbelgedeelten maken ons aan het schrikken. Dat merk je deze maand als je leest over Nadav (Nadab) en Avihoe (Abihu), twee zonen van Aharon (Aäron). Het verhaal staat in Wajikra, dat is Leviticus 10:1-7, “De zonen van Aharon, Nadav en Avihoe, namen allemaal...
(Continue reading)


De vreemdeling


De vreemdeling door Lilian van der Wel Sjalom, lieve kinderen! Waar je over kunt lezen deze maand in de Bijbel, is onder meer het zorgen voor de vreemdeling. We leren dat we goed met de vreemdeling om moeten gaan. Er staan twee geboden in deze tekst die gaan over het zorgen voor de vreemdeling. In...
(Continue reading)


Profeten in Israël


Deze maand leren we over wat nu eigenlijk een profeet is. Allereerst, in het Hebreeuws heet een profeet een ‘navíe’. Het werkwoord ‘lenavé’ betekent: profeteren, en voorspellen. Maar wat betekent het om een profeet te zijn van het volk Israël? Een profeet is een boodschapper. Hij of zij brengt een bericht van de Eeuwige. Dat...
(Continue reading)


Noach, botenbouwer met een visie


Sjalom, lieve kinderen! Deze maand vieren we Chanoeka. We herinneren de Makkabeeën: een kleine, maar heel dappere groep van Joden. De Makkabeeën stierven liever, dan dat ze iets deden tegen G’ds wil in, zoals het aanbidden van afgoden. Een andere persoon die inging tegen de ‘mode’ van zijn tijd was Noach. Zijn generatie was vol...
(Continue reading)


Wonderbaarlijke geboorten


Sjalom, lieve kinderen! Hebben jullie een fijne zomer gehad? In Jeruzalem is het nog zo warm, en we hopen en bidden vanaf deze maand (de zevende dag van Soekot, Loofhuttenfeest) om regen. Juist wanneer je iets of iemand mist, weet je hoeveel zo iemand of zoiets voor je betekent. Net zoals wij hier op de...
(Continue reading)


De vlag van Israël


Sjalom, lieve kinderen! Deze zomer leren we meer over de vlag van Israël. Hoe en wanneer is deze ontstaan? En, wat betekend de Davidsster die in deze vlag pronkt? De magen davied, of Davidsster is een Joods symbool sinds de late Middeleeuwen. Het is een traditie dat Koning David’s schild de vorm had van deze ster, of dat er op zijn...
(Continue reading)


Esther, een sterke vrouw


  Sjalom lieve kinderen! Het Woord van G’d staat vol met wetten en regels. “Eer je vader en je moeder” is zelfs een van de Tien Woorden, die Mosjee (Mozes) kreeg om aan het volk Israël te geven. De Eeuwige zegt dat je je ouders moet eren: “…zodat je langer zult leven in het land...
(Continue reading)


Yeshua, zoon van David


  Sjalom, lieve kinderen! Wanneer je van Jeroesjalajiem (Jeruzalem) naar Jam HaMelach (‘de Dode Zee’) rijdt, kom je langs Jericho. Jericho is een oude stad, die in de Tenach (het Oude Testament) genoemd wordt. Zie Jozua hoofdstuk 2 vers 1. Jericho was de stad die Israël bespiedde, voordat zij het Beloofde Land later innam. Jericho...
(Continue reading)


Rosj haSjana en zoet [archief]


Sjalom, lieve kinderen! Eindelijk is het zover: de bijbelse feesten zijn er weer! Dat betekent een maand vol van ernstige en blije dagen. Laten we even ophalen waar deze feesten eigenlijk over gaan. Het Hebreeuwse woord ‘rosj’ betekent ‘hoofd’. Rosj haSjana, het hoofd van het jaar, betekent: het begin van het jaar. Dit jaar begint...
(Continue reading)


Is Sjabbat saai?


Sjalom, lieve kinderen! Genieten jullie ook zo van de zomervakantie? Ondanks de hitte in Israël gaan veel Israëli’s er toch op uit om leuke dingen te doen. Naast vakanties zijn er natuurlijk meer momenten waarop je uit kunt rusten, zoals Sjabbat, de laatste dag van de week. Toen de Eeuwige de aarde schiep, rustte Hij...
(Continue reading)