for women of biblical faith

Category Archives: Onderwijs aan Kinderen

Lag baOmer


Sjalom, lieve kinderen! Herinneren jullie nog dat we het vorig jaar over de Omertelling hebben gehad? Laten we ons geheugen maar weer eventjes opfrissen. Het uitvoeren van deze telling komt uit Wajikra/Leviticus hoofdstuk 23, de verzen 15 en 16. Daar staat dat je zeven volle weken, dat zijn negenenveertig dagen, moet tellen. Deze telling begint...
(Continue reading)


Pesach


Sjalom, lieve kinderen! Hebben jullie vorige maand genoten van het feest Poeriem? Hier in Jeruzalem was het weer heel feestelijk. We hebben gevierd dat G’d Israël redde van de boze vijand Haman. Deze maand vieren we weer bevrijding. Het is de Joodse maand Niesan. We vieren dan namelijk Pesach. Pesach herinnert ons aan de uittocht...
(Continue reading)


Soekot


Soekot Door Annet Wijnand Op de vijftiende dag van de zevende bijbelse maand Tisjri vieren we het Loofhuttenfeest. Het is een feest van blijdschap en dankbaarheid  aan G’d. Zeven dagen wonen we in een soeka, een hut die we zelf gebouwd en versierd hebben. Het dak van de soeka is niet dicht. We moeten er...
(Continue reading)


Jom Kippoer


Jom Kippoer Door Annet Wijnand Van Rosj haSjana tot Jom Kippoer zijn het tien dagen. In de Joodse traditie heten deze tien dagen: de tien Ontzagwekkende Dagen. Tijdens deze dagen onderzoeken wij ons hart. We willen kijken naar de dingen die niet goed zijn. Ik geef les aan de groep kinderen van 9 tot 12...
(Continue reading)


Rosj haSjana voor kleintjes


Rosj Hasjana voor kleintjes door Lies Knol Rosj haSjana, het eerste Bijbelse feest in het najaar. Het begin van een nieuw jaar! De kinderen van Gan Jeladiem zien er dan feestelijk uit in hun witte kleding. Gan Jeladiem is een groep kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Het is een leeftijd waarop ze zeer...
(Continue reading)