for women of biblical faith

Category Archives: Terug naar de Joodse wortels

De Hebreeuwse betekenis van ‘esjet chajiel’, de ‘sterke vrouw’


Door Elze Erwteman Een vrouw van kracht Het is een Joodse traditie om aan het begin van Erev Sjabbat (op vrijdagavond) Spreuken 31:10-31 te lezen of te zingen. Echtgenoten zingen het hun vrouwen toe, om hen te eren omdat ze het huis tot een thuis maken. Voor mij is deze tekst een geweldig instrument om...
(Continue reading)


Cultureel Zionisme tegen antisemitisme


Cultureel Zionisme tegen antisemitisme door Elze Erwteman Het Simon Wiesenthal center bood kortgeleden aan ex-President Obama een copy aan van een brief die Adolf Hitler in 1919 ondertekende en die bekend staat als “The Hitler Letter”. Hierin beschrijft hij de haat voor de Joden en zijn plannen voor de totale “verwijdering van de Joden” van...
(Continue reading)


Slaap lekker!


Wanneer we gaan slapen is het belangrijk om eerst tot rust te komen in onze ziel. De Joodse traditie heeft ook voorzien in een optimale geestelijke voorbereiding voor ons slapen. In sommige gebedenboeken staan adviezen en opvolgende bijbelteksten die ons kunnen helpen om tot rust te komen door ons te richten op de Eeuwige. Zo...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 4. gezin met teenagers


  In een groep vrouwen met teenagers bediscussieerden we twee vragen: Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Thora leren kennen. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijkse leven? In plaats van de zondag wordt nu de zaterdag gevierd en de bijbelse feesten. Dat heeft nieuwe inzichten gegeven en begrenzing....
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 3. Jong gezin


Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Tora leren kennen op een nieuwe manier. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? De invloed is enorm! Positief en niet altijd makkelijk. De vrouwen in de discussiegroep leggen uit dat alles verandert en alles gebeurt op G’ds tijd. Je neemt b.v. geen deel...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 2. 50 plus


Geloof en dagelijks leven, 2.   50 plus Intro: We hebben de Messias Yeshua leren kennen en ook de Tora. Vraag: Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? •    Voor velen had het ontdekken van de actualiteit van de Tora tot gevolg dat begonnen werd met Sjabbat houden en dit had vele...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 1. singles


In een groep van singles bediscussieerden we twee vragen: 1. Welke invloed heeft Tora houden op je dagelijks leven? Het maakt je standvastiger in je standpunten en geeft je leven meer structuur. Het zorgt voor een duidelijk kader. Het heeft tot gevolg gehad dat je de shabbat bent gaan vieren. Het vieren van de shabbat...
(Continue reading)


Vlees kasjeren


De letterlijke betekenis van de term “kasjeren” is kosjer maken. Na de slacht dient men al het bloed te verwijderen. Dit is van groot belang. Bloed is een symbool van het leven en in de Bijbel staat al dat het verboden is dit te eten: “Daarom heb Ik tegen de kinderen van Israël gezegd: Geen...
(Continue reading)


De vreugde van de Sjabbat


Ik vind het soms behoorlijk moeilijk om van dingen te genieten. Mijn opa maakte er vaak grapjes over wanneer hij zei: “Zij kan nog geen vijf minuten op dezelfde stoel blijven zitten”, waarmee hij uitdrukking gaf aan een stukje rusteloosheid. Ik heb altijd het gevoel dat ik iets moet doen om tevreden te zijn of...
(Continue reading)


Lilian’s Erev Sjabbat


  “Mama, mag ik blazen?” vraagt Sarah terwijl ze me heel lief aankijkt. Naïn zit al met zijn kippa op naast Nathan en Nienke en Noa, die allemaal geholpen hebben met het gereedmaken van de benodigdheden voor het maken van Sjabbat. Sarah blaast… eerst ernaast. Nathan en Naïn moeten lachen; het ziet er ook zo...
(Continue reading)