for women of biblical faith

Category Archives: Terug naar de Joodse wortels

Geloof en dagelijks leven, 3. Jong gezin


Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Tora leren kennen op een nieuwe manier. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? De invloed is enorm! Positief en niet altijd makkelijk. De vrouwen in de discussiegroep leggen uit dat alles verandert en alles gebeurt op G’ds tijd. Je neemt b.v. geen deel...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 2. 50 plus


Geloof en dagelijks leven, 2.   50 plus Intro: We hebben de Messias Yeshua leren kennen en ook de Tora. Vraag: Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? •    Voor velen had het ontdekken van de actualiteit van de Tora tot gevolg dat begonnen werd met Sjabbat houden en dit had vele...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 1. singles


In een groep van singles bediscussieerden we twee vragen: 1. Welke invloed heeft Tora houden op je dagelijks leven? Het maakt je standvastiger in je standpunten en geeft je leven meer structuur. Het zorgt voor een duidelijk kader. Het heeft tot gevolg gehad dat je de shabbat bent gaan vieren. Het vieren van de shabbat...
(Continue reading)


Vlees kasjeren


De letterlijke betekenis van de term “kasjeren” is kosjer maken. Na de slacht dient men al het bloed te verwijderen. Dit is van groot belang. Bloed is een symbool van het leven en in de Bijbel staat al dat het verboden is dit te eten: “Daarom heb Ik tegen de kinderen van Israël gezegd: Geen...
(Continue reading)


De vreugde van de Sjabbat


Ik vind het soms behoorlijk moeilijk om van dingen te genieten. Mijn opa maakte er vaak grapjes over wanneer hij zei: “Zij kan nog geen vijf minuten op dezelfde stoel blijven zitten”, waarmee hij uitdrukking gaf aan een stukje rusteloosheid. Ik heb altijd het gevoel dat ik iets moet doen om tevreden te zijn of...
(Continue reading)


Lilian’s Erev Sjabbat


  “Mama, mag ik blazen?” vraagt Sarah terwijl ze me heel lief aankijkt. Naïn zit al met zijn kippa op naast Nathan en Nienke en Noa, die allemaal geholpen hebben met het gereedmaken van de benodigdheden voor het maken van Sjabbat. Sarah blaast… eerst ernaast. Nathan en Naïn moeten lachen; het ziet er ook zo...
(Continue reading)


Mini’s Erev Sjabbat


  Ik hoor mijn stem zeggen: “Baroech Ata Adonai, Elohenoe, Melech ha’olam…” Wat heb ik in deze drukke week uitgekeken naar Erev Sjabbat met haar gaven van stilte, rust en schoonheid! Mijn gedachten gaan terug in de geschiedenis, Zijn geschiedenis. Naar de inspanningen van God om een volk voor zichzelf te verwerven. Hoe Hij begon...
(Continue reading)