Kijk uit voor deze complottheorie over COVID-19!

Gevaar voor Joden in de wereld
Brian Schrauger schrijft in zijn artikel “COVID-19 and the Jews: Today’s Black Plague” in “The Jerusalem Report” van 20 april over het ontstaan in deze tijd van theorieën over de oorzaak van het corona virus en de crisis in de wereld. In een interview op de televisie van 21 maart zei M.P. Benjamin Netanyahu. “We bevinden ons waarschijnlijk in de ergste crisis sinds de Middeleeuwen. Alle medische diensten in de wereld lijken in te storten omdat de hoeveelheid patiënten zo ongelooflijk groot is.” Ook zei hij: “Terwijl de wetenschap en de regering alles doen wat ze kunnen benadrukte Netanyahu een nog veel groter gevaar, namelijk dat de Joden de schuld krijgen van deze crisis. Netanyahu: “We moeten de God van de wereld bidden dat deze plaag stopt.” Hij doelde op het antisemitisme.

Les uit de geschiedenis: de pest!
Deze uitspraak van Netanyahu heeft te maken met de les uit de geschiedenis van de pest. Brian Schrauger schrijft hierover. In oktober 1347 voer een schip vol met ratten en ongedierte de haven van Sicilië binnen. Het ongedierte zat vol met miljoenen van de bacterie: Yersinia Pestis. De lading werd op de kade gelost en hiermee ook het ongedierte. De plaag van de pest begon op Sicilië met een kleine zweer zo groot als een linze, daarna bloed spugen en na drie dagen overgeven stierf men. Een derde van de mensen stierven op het eiland en er kwam een tsunami op gang over Europa van deze vreselijke infectie. Koortsachtig zocht men naar oorzaken van deze vreselijke plaag en omdat de christelijke theologie zo anti-semitisch was vanwege de leer dat de Joden waren vervloekt omdat zij Jezus hadden gedood, was er genoeg voedingsbodem voor een verfoeilijke theorie.

Vicaris van de kerk bedacht complottheorie voor ontstaan van de pest
Deze kwam door de vicaris van de kerk in Narbonne met de naam Andre Benezei. Hij beweerde dat de plaag het gevolg was van: 1. De stand van de planeten en 2. De Joden waren de oorzaak van deze vreselijke ziekte. Deze leer vond zijn voedingsbodem in de verfoeilijke leer van kerk ten aanzien van de Joden en was al begonnen in het jaar 49 A.D. door de uitspraken van de Romeinse Keizer Claudius. Door deze leer werden toen alle Joden uit Rome verbannen. Dit betekende dat de Messias belijdende gelovigen uit de volkeren, die in Rome achterbleven, de taak kregen om deze valse leer te bestrijden. Paulus schrijft in zijn brief aan de volgelingen van de Weg, zoals deze eerste gelovigen in Yeshua Messias werden genoemd, die in Rome woonden, in Romeinen 11: “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.” Paulus zei verder tegen de gelovigen: wees niet arrogant!

Slechte leer in de kerk nooit echt uitgebannen
We weten dat deze valse, slechte leer nooit uit de kerk is verdwenen en dat individuele gelovigen dat hebben ingezien en goed gehandeld, maar de kerk zelf heeft deze leer nooit herroepen met alle desastreuze gevolgen voor de Joodse gemeenschappen in Europa in de afgelopen 2000 jaar. Hierdoor zijn Joden gedood, gemarteld, verbrand: hele gemeenschappen uitgeroeid! Brian Schrauger waarschuwt dat er een uitleg kan komen over het ontstaan van het COVID-19 virus dat net zoals de pest in de veertiende eeuw tot enorme Jodenvervolging zou kunnen leiden en hier vreest Netanyahu voor. Paulus heeft in het jaar 49 A.D. zijn volgelingen gewaarschuwd om tegen deze vreselijke kerkleer op te treden aan de hand van wat hij schreef in Romeinen 11. Kortgeleden vierde Israël: Jom HaAtsmeoet! Onafhankelijkheidsdag! Israël is 72 jaar! Israël: bewijs van de liefde van Adonai voor Zijn volk! Am Israel Chai!

Elze Erwteman