Dans voor Pesach

Pesach zonder het lam is als een bruiloft zonder de bruid!

We waren slaven in Egypte
De centrale gebeurtenis van Pesach is de Seidermaaltijd, een vreugdevolle maaltijd thuis of in de gemeente. Het centrale thema van de Seider is het uitgebreid vertellen van de Exodus uit Egypte: bevrijding van slavernij die meteen leidt tot veertig jaar zwerven in de woestijn, maar uiteindelijk eindigt in Kanaän, in Israël. We moeten gedenken dat we eerst vreemdelingen en daarna slaven waren in Egypte, bevrijd van gevangenschap: niet door onze eigen inspanningen, maar door de hand van haSjem. De tegenstellingen: slavernij/vrijheid, ballingschap/thuis, zijn continu aanwezig in de viering van Pesach, en worden vertegenwoordigd in elk symbool van dit feest.

Waar is het lam?
Een van de meest opvallende symbolen van Pesach is het kippenbotje in plaats van het lam waarvan G’d bevolen heeft dat het gegeten moest worden in elk Joods huis op de avond van Pesach. Sjemot (Exodus) 12:3: “Op de tiende van de maand Niesan zullen zij zich ieder een lam nemen voor iedere familie, één lam voor ieder huisgezin.” Dit is een eeuwigdurende herinnering dat het het bloed van het lam was, gesprenkeld op de deurpost van elk Joods huis, dat stond tussen hen en de dood op die avond van Pesach, toen G’d zijn toorn deed gelden over de eerstgeborenen van Egypte. De engel des doods ging de woningen van de Israëlieten voorbij, vandaar de naam Pesach (‘pass over’, ‘voorbijgaan’). Maar één ding ontbreekt tijdens de Seidermaaltijd: het lam, dat beschikt was om geofferd en gegeten te worden. Nu hebben we een probleem, want Pesach vieren zonder het lam is als een bruiloft zonder de bruid!

Wie is ons Pesachlam?
Ontdek de Masjiach in de Tenach en erken dat de Masjiach de ware profeet is, zoals voorzegd door Mosje: Devariem (Deuteronomium) 18: 15-19, die ons uit de slavernij leidt en ons brengt in het Beloofde Land. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af: Wat is de naam van de Masjiach? Waar werd hij geboren? Micha 5:1. Sjemot 1:1, B’resjiet (Genesis) 35:18: zoon van mijn smart is de zoon van mijn rechterhand. Hoe is hij gestorven? Sjemot 17:10-13, B’midbar (Numeri) 9:12. Zie de parallel tussen de opgeheven handen van Mosje en de kruisiging enz. Lees ook het B’rit Chadasja (Nieuwe Verbond), en je zult ontdekken dat Yeshua ons ‘Pesachlam’ is, in wie we verlossing vinden. Yeshua stierf als een lam zonder gebrek : Jesja’jahu (Jesaja) 53; Yochanan (Johannes) 1:29, om een volmaakte verzoening te doen voor onze zonden. Dit wordt benadrukt in de Seider die Yeshua viert net voor zijn kruisiging! Pesach maakt de plannen van G’d voor alle mensen bekend. Het is zijn verlangen dat alle mensen worden bevrijd van gevangenschap, tyrannie en onderdrukking door verzoening met G’d. Yeshua identificeert zichzelf met degenen die onderdrukt worden en heeft zijn verlangen naar hun vrijheid getoond. Wat Israël heeft meegemaakt aan lijden en bevrijding is representatief en omwille van  allen die lijden onder onderdrukking.

Tijd van bevrijding, tijd van vreugde
De bevrijding van Israël uit Egypte is het centrale punt in de Joodse geschiedenis en aanbidding. Kun je blij zijn als je eraan denkt wat HaSjem als Vader deed voor Israël: zijn zoon geven? Een weg om terug te keren naar HaSjem door Yeshua! Laten we aanbidden en ons verheugen, want Masjiach Yeshua gaf zijn leven in jouw/mijn plaats! ‘Baroech ata, Adonai Yeshua, Verlosser van Israël.  O, Sion verwacht de dag van Uw terugkeer. Kom tot ons Immanuël’ (Muziek van Ted Pearce)

Aan het eind van de Seiderviering zingen we de Hallelpsalmen 113-118.

De Seideravond eindigt met de belofte: ‘L’sjana haba’a  bi-Jeroesjalajim (volgend jaar in Jeruzalem).

Chag Pesach Sameach (Vrolijk Pesachfeest) en sjalom

Dans voor Pesach
De titel van het lied is: “Kawe el Adonai”, geschreven door Elisheva Shomron in 1982.
De tekst van het lied in het Nederlands is: “O, als ik niet had geloofd de goedheid van de Eeuwige te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Eeuwige, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Eeuwige.” Psalm 27:13-14

Choreografie (2008):
Miep Krijger, leider Davidisch dansen
Beth Yeshua Amsterdam
Dansnotatie Miep Krijger

KAWE EL ADONAI

Tempo: Gemiddeld
Maat: ¾
Opstelling: Kring
Richting: met de klok mee
Niveau: Beginners

Afkortingen:
MKM     met de klok mee (rechtsom)
TKI      tegen de klok in (linksom)
HV      handen vast
HL      handen los
VW       voorwaarts
AW      achterwaarts
OP       op de plaats

Deel A
Gezicht TKI, HL
Begin met de handen laag op de rug en breng ze een voor een omhoog zoals beschreven.
Stap R voet VW (R-2-3) en breng  rechterhand omhoog en naar voren.
Stap L voet VW (L-2-3) en breng linkerhand samen met rechter.
Stap R voet VW (R-2-3) en breng de handen omlaag en kruis ze op de borst (of breng de handen omlaag tot schouderhoogte en hou ze op in lofprijs).
Draai halve slag (180°) 3 tellen TKI, L-R-L handen op schouderhoogte
Herhaal deel A met het gezicht MKM.
Herhaal deel A TKI en MKM.

Deel A1 
HV Gezicht naar het midden van de kring.
Stap R voet naar rechts. Balance R-L-R-L. Tijdens balance: draai op R voet, L draai, R draai, L draai. Breng het gewicht van de ene naar de andere voet tijdens draaien (balance). Kijk R-L-R-L.

Deel B1
HV, gezicht naar het midden van de kring.
Stap R voet VW (naar het midden) (R-2-3). Stap L voet V (L-2-3) en breng de armen omhoog en naar voren.
Stap R voet AW (uit het midden) (R-2-3). Stap L voet AW (L-2-3)
Hierna de handen iets steviger vasthouden, net onder schouderhoogte.
Stap R voet naar rechts. Balance RLRL. Tijdens balance: draai op R voet, L draai, R draai, L draai. Breng het gewicht van de ene naar de andere voet tijdens draaien. (A1) maar op de tweede R-draai laat de handen zakken en kruis ze op de borst.

Deel B2
HV Gezicht naar het midden.
a) Stap R voet VW (naar het midden) (R-2-3). Stap L voet VW (L-2-3) en breng de armen onhoog en naar voren.
Stap R voet AW (uit het midden) (R-2-3). Stap L voet AW (L-2-3)
Herhaal a).

Herhaal deel A1