Hinee El Jesjoeatie

 Intro voor de dans: Hinee El Yeshuati
Door Michal Nobach-Bergen

 Kijk, Jesjoea, het Heil van Israël. Kijk maar naar Hem, Halleluja. Laten we Hem prijzen!

Hoe zouden wij Hem willen behagen?  Wat zouden we tegen Hem willen zeggen, als Hij ineens in de gemeente zichtbaar voor ons zou staan?  Lachend, met wijd open armen ons liefdevol uitnodigend en ons zou toeroepen:
“Hineini, Anochi Jesjoeatega l’Israel” (“Kijk naar Mij, Ik ben De Verlosser van Israël”).
Ik denk dat we eerst van schrik zullen verstijven. Dan langzaam op Hem toegaan en heel voorzichtig rond Hem zullen lopen. Maar Hij zal, zo denk ik, geduldig en soeverein wachten en kijken hoe wij verder reageren.

Ik geloof ook zeker, dat we daarna langzaam zullen loskomen. Eerst misschien met een voorzichtige huppel om vervolgens van louter vreugde te springen en ronddraaien? De handen omhoog, vol dankbaarheid dat Hij er is? Het lijkt me zo logisch dat we dan ook met ons lichaam uiting geven van de blijdschap over onze verlossing. Zoals een kind druk gaat bewegen als het eindelijk door moeder uit de wieg of box wordt getild Baby’s kunnen niet praten, maar tonen hun vreugde en dankbaarheid met een grote uitbundigheid, welke zich tijdens het opgroeien verder ontwikkeld.

Met deze introductie wil ik eenvoudig aangeven, dat de dans ook aan  ons is gegeven om er onze emotie mee uit te drukken, iets wat met de Schepper te maken heeft.

In Zefanja 3:17 staat: Adonai, uw God, is in uw midden, een Held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn Liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Deze regel is vanuit het Hebreeuws letterlijk vertaald.

Als Hij zich om ons beweegt en ons observeert, onze zonde toelaat, ons er dan toch liefdevol weer uittrekt, ons redt. Als Hij ons vergeeft, en ons verder leidt op een pad van grazige weiden; hoe veel te meer kunnen wij Hem dan niet met dankbaarheid en vreugde benaderen in een dans van reinheid en liefde. Hij zal dan zeker in ons midden zijn en onze bedroefdheid veranderen in vreugde, als we met een hart van aanbidding naar Hem toe komen en voor Hem willen bewegen. We kijken dan naar Jesjoea, het Heil van Israël.

In onze samenkomsten zingen we uit de Hoej’dot bundel: Hinee el Jesjoeatie 7, Gielie m’od 75, Simchoe 102 en Ufri haRu’ach 232. (Zimrat HaAretz 44, 97, 188 en 39)

Dans: Lofprijs

  1.   afkortingen

Snelheid langzaam tot gemiddeld  CCW tegen de klok in

Ritme/ maat 6/8 (3/8) NHH handen niet vasthouden

Formatie groepsdans FWD voorwaarts BWD achterwaarts

Richting CCW

Niveau Gemiddeld

 

Tellen Deel A

1 – 4 CCW 2 aansluitpasjes naar R (beide handen met handpalmen omhoog heffen)

5 – 8 2 aansluitpasjes naar L (gewicht op L voet)

1 – 4 (wisselstap) R voet achterwaarts, L voet sluit aan (1 tel)  knieën licht gebogen,  armen naar beneden en omhoog en stap R – L – R (3 tellen)

 

Tellen Deel B

1 – 4 CCW 2 aansluitpasjes naar L (beide handen met handpalmen omhoog heffen)

5 – 8 2 aansluitpasjes naar R (gewicht op L voet)

1 – 4 (wisselstap) L voet achterwaarts, R voet sluit aan (1 tel)  knieën licht gebogen,  armen naar beneden en omhoog en stap L – R – L (3 tellen)

 

Mondelinge aanwijzingen

Tellen Deel A

1 – 4 Rechts – aansluiten – Rechts – aansluiten

5 – 8 Links – aansluiten – Links – aansluiten

1 – 4 Wissel en – R – L – R

 

Counts Part B

1 – 4 Links – aansluiten – Links – aansluiten

5 – 8 Rechts – aansluiten – Rechts– aansluiten

1 – 4 Wissel en – L – R – L

Begin opnieuw met deel A