Roni Bat Tsion

Muziek: David en Lisa Loden

Choreografie: Helen Weiner Wilson
Tekst: Zefanja 3:14-16

Tempo        gemiddeld        Afkortingen:   TKI    tegen de klok in (linksom)
Maat        4/4                    MKM  met de klok mee (rechtsom)
Opstelling    kring                    VW    voorwaarts
Richting    MKM / TKI                AW    achterwaarts
Niveau        gemiddeld                HV    handen vast
HL    handen los

Een ‘-teken geeft een opmaat aan
Coupé: leidende voet kruist voor de andere voet, dan stapt de andere voet achter op de plaats.
Yemenite: leidende voet stapt opzij, dan kruist de andere voet erachter. Plaats het gewicht op de achterste voet, til de voorste voet iets op. Plaats het gewicht op de voorste voet en hop.
Heeldrag: leidende voet stapt opzij, andere voet wordt slepend bij de eerste getrokken.

Deel 1        Refrein
1 – 8        Ronie ronie        HL – MKM: R-voet stap hop L-voet stap-hop
‘Bat Tsiejon        4 stappen looppas (R-L-R-L)
1 – 8    ‘Harie’oe        R-voet stap hop  L-voet stap hop                     ‘Jisra’el        3 stappen looppas (R-L-R) en 1 stap AW
1 – 8        Simchie w’alzie  HL – TKI 3-punts draai naar rechts (R-L-R) eindig naar het
midden van de kring gekeerd, coupé naar rechts (L-arm gaat
met L-voet mee kruislings voor het lichaam langs) (deel A)
‘b’chol lew        L-voet stapt opzij, coupé naar links (R-arm gaat met R-voet
mee kruislings voor het lichaam langs) (deel B)
1 – 8    ‘Bat Jeroesjala- herhaal deel A
jiem!            herhaal deel B

Deel 2        Couplet
1 – 8        ‘Hesier ha-         naar het midden van de kring gekeerd, HV, hop op
L-voet onderwijl met R-voet over de vloer VW
schoppend. R-voet stap AW. L-voet stap AW naast
R-voet (uit het midden van de kring)
Sjem misjpatajich     R-hop VW, L-hop VW naar het midden van de kring
1 – 8         ‘Piena ooj-         R-yemenite-hop (met de eerste stap AW uit het midden
van de kring)
wech!             L-yemenite-hop (met de eerste stap AW uit het midden
van de kring)
1 – 8        ‘Melech Jisrael     2 heeldrags naar rechts, armen naar buiten gericht met de                 handpalmen tegen die van de personen aan weerskanten
naast je. (deel C)
‘Adonai         2 heeldrags naar links, armen naar buiten gericht met de
handpalmen tegen die van de personen aan weerskanten
naast je.(deel D)
1 – 8        ‘B’kierbech,         herhaal deel C
‘al tieraj!         herhaal deel D