God is goed


(Hannah woont dichtbij Jeruzalem. Ze verloor haar man vier jaar geleden. Hannah heeft twee kinderen in de teenage leeftijd)

Ik schrijf deze regels met de wens en het gebed dat ze degenen die juist door een moeilijke tijd gaan zullen bemoedigen, degenen, die persoonlijk gaan door een diep dal.
De Eeuwige is met jou en Hij, Yeshua, is dichtbij degenen met een gebroken hart.

Gedurende de laatste jaren zijn mijn familie en ik door tragische situaties gegaan. Een daarvan was een gevaarlijke operatie—mijn leven was in gevaar zonder, maar ook met de operatie.
Het was moeilijk om deze situatie onder ogen te zien als moeder van twee kinderen, die mij erg nodig hadden.
Nu kan ik terug kijken en zeggen, dat ik deze tijd niet had willen missen.

Ik heb altijd geloofd, geweten en ervaren dat Yeshua met mij is in iedere situatie en dat Hij voelt en begrijpt waar ik doorheen ga. Maar deze moeilijke en pijnlijke tijd voegde een nieuwe en diepere dimensie toe die ik nooit tevoren in mijn hart had gekend: in mijn benauwdheid en angst heb ik mij gerealiseerd dat Hij niet alleen heel dichtbij mij is en zeer meevoelend, maar dat Hij al mijn lijden kent. Alles wat ik niet kan uitdrukken in woorden weet Hij al voordat ik het zelf voel en ervaar, omdat Hij in Zijn diepe liefde deze pijn van mij op Zichzelf nam op het vloekhout, Hij ging er al doorheen, voordat ik dit stadium van lijden onderging. Dit veroorzaakte een gevoel van heel dichtbij Hem zijn en een diepe ervaring van Zijn liefde, die enorm kostbaar is. Ik ervaar dat Hij mij meer en meer openbaart wat het betekent: door zijn wonden hebben wij genezing ontvangen.

Een vers in Jesaja drukt zijn tedere liefde in een schitterend beeld: “Hij verzamelt de lammeren in Zijn armen en draagt hen dichtbij Zijn hart.” (Jes. 40:11)
Dat is de plaats waar ik altijd bescherming vind en rust—zelfs en ik zou willen zeggen in het bijzonder in de meest moeilijke tijden. Ik kan getuigen dat het allerbelangrijkste en ook het meest kostbare ding in mijn leven is dat ik mag weten dat ik geliefd ben bij Degene die mij geschapen heeft en dat niets en niemand mij kan scheiden van Zijn liefde. (Romeinen 8:38-39)

Er is ging einde aan hetgeen God’s liefde kan doen in onze levens.