Yeshua Chai

Interview met Brian Slater met Elze Erwteman

Brian Slater is een gelovige uit Israël en woont samen met zijn vrouw en vier kinderen in Israël. Vorig jaar zomer was Brian Slater in India met een medisch team. Het medische team kon daar een ongelooflijk aantal patiënten behandelen. Ze brachten ook het woord van de Messias Yeshua naar deze bevolkingsgroep in India.

Brian schreef mij over zijn betrokkenheid bij het team:

Ik zal beginnen met te zeggen hoe verbazingwekkend het is hoe de Heer mijn opleiding als verpleegkundige, counselor, Joods gelovige wonend in Israël en mijn rustige temperament gebruikt heeft om genezing, hoop en veel open deuren te scheppen. Ik had Hem namelijk gevraagd, mij te gebruiken voor Zijn doel om Zijn ‘oogappel’, het Joodse Volk van Mizoram, aan te raken.

Ik heb Brian 4 vragen gesteld:

1.    Je bent naar India geweest. Wat was het doel van je bezoek aan India?
Mijn doel was om naar Mizoram (in noordoost India) te gaan  om daar het goede nieuws van Yeshua aan de B’nee M’nasje Joden te vertellen en met een groep een medische kliniek, een oogkliniek, een tandheelkundige kliniek en een gebedsruimte op te zetten.

2. Hoe hebben de mensen de liefde van de Messias ervaren in alle hulp die jouw team hen gaf?
De mensen hebben de liefde van de Messias heel krachtig ervaren in de medische zorg en barmhartigheid, voedselverstrekking en gebed. Velen ontvingen lichamelijke genezing in het lopen, gezichtsvermogen en gehoor, en ook bevrijding van ziektes. Ik werd uitgenodigd om in twee synagogen te spreken en heb gedeeld over de liefde van Yeshua en onze identiteit in Hem als Messiasbelijdende Joodse gelovigen in de God van Israël: Yeshua.

3.    Hoe reageerden de mensen op de wonderen die gebeurden als er voor hen gebeden werd in de naam van Yeshua door leden van jouw team?
De mensen reageerden met verbazing en enthousiasme. Ze gaven glorie aan Yeshua en wilden hun leven aan de dienst van Yeshua wijden.

4.    Is er een follow-up na jullie bezoek aan India?
Ja, er is een follow-up We willen volgend jaar weer terug gaan. Ook zijn er plaatselijke gelovigen evenals geestelijk leiders, die de follow-up zullen verzorgen. Ik heb verscheidene adressen en e-mail adressen van de Joodse gemeenschap en zie er naar uit om het contact voort te zetten en zo het proces van discipelschap te begeleiden en hen ook aan te moedigen om Aliya te maken en thuis te komen in Israël. Ik ben van plan om de bijna 1000 in Israël woonachtige B’nee M’nasje op te zoeken en mijn ervaringen en de wonderen die er in hun voormalige vaderland gebeurd zijn, met hen te delen.

Om te eindigen met nog iets verbazingwekkends, zou ik iedereen willen vragen om deze verloren stam van Israël (B’nee M’nasje) in uw gebeden te gedenken. Ik dank de Heer dat ik veilig thuisgekomen ben hier in Israël, precies drie weken voor die tragische terreuraanslagen in Mombai (waarbij ook 9 Israëli’s omgekomen zijn). Ik was op drie van de plaatsen waar de aanslagen gepleegd zijn, voordat ik naar Mizoram ging. Ik dank God voor Zijn bescherming.

Iedereen die verder contact zou willen of nog iets wil vragen over deze medische zendingsreis of de bediening die wij hebben in Israël onder de daklozen, alcohol- en drugsverslaafden, prostituees en wezen, kan  mij mailen op: ruachyeshua@yahoo.com

Veel zegen in Hem die de hemel en aarde gemaakt heeft, Yeshua de Messias!

Brian en Racheli
Levens reddend in Israël