Ter nagedachtenis aan Meytie Bruggeman

Meytie is de schrijfster van heerlijke recepten, die jarenlang werden gepubliceerd in ons Nederlandse maandblad Melach HaArets. Het publiceren van de recepten op onze website is een eerbewijs aan onze dierbare Meytie en we ervaren dit als een troost. Hierdoor geven we HaSjem de eer.

Toen ze jong was, gaf God haar een visioen van Yeshua de Messias. Hierdoor werd ze een gelovige in Yeshua. Dit is hoeveel Hij van Meytie hield. Meytie begreep wat de Messias voor haar had gedaan en zij accepteerde Zijn redding met blijdschap. Meytie werd geboren in een moslimfamilie in Indonesië.
In mei van het jaar 2004 ging onze lieve Meytie naar haar Heer. In haar dagelijks leven was ze kok in een tehuis voor mensen met een handicap. Ze werd getroffen door een zeer agressieve vorm van kanker.

We zullen onze lieve Meytie nooit vergeten. Zij was een zeer krachtig gelovige in Yeshua en de Tora. Zij had zich met haar hele hart bij het volk Israël aangesloten. Dat ze Hebreeuws sprak is hier een bewijs van. Het was het verlangen van haar hart om in de stad Jeruzalem te zijn. Meytie was geliefd bij de leden van onze gemeente en haar overlijden liet ons achter met het gevoel dat we een dierbaar familielid hadden verloren.

De recepten voor Rosj Hasjana zijn gemaakt door Meytie