Cultureel Zionisme tegen antisemitisme

Cultureel Zionisme tegen antisemitisme

door Elze Erwteman

Het Simon Wiesenthal center bood kortgeleden aan ex-President Obama een copy aan van een brief die Adolf Hitler in 1919 ondertekende en die bekend staat als “The Hitler Letter”. Hierin beschrijft hij de haat voor de Joden en zijn plannen voor de totale “verwijdering van de Joden” van de aardbodem.

Deze originele brief is de eerste vermelding van Hitlers antisemitische visie en is onderdeel van de permanente collectie van het archief van het Simon Wiesenthal centrum  en is te zien in het “Museum of Tolerance” in Los Angeles. President Obama werd geïnterviewd vanwege de film die het SWC heeft gemaakt over het leven van Shimon Peres. In de film zegt Obama: “Ik waardeer het grote werk dat het SWC doet en hoe belangrijk dit werk is.”

De beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) schreef aan de leiders van het Ottomaanse rijk, toen hij hoorde over het plan van de Joden een eigen land te hebben: “… de Joden uit de hele wereld te verzamelen in Palestina, met een regering van hen zelf…” daartegen moet U zich verzetten. Twain schreef in Harper’s magazine: “De Joden hebben de meest listige en slimme hersenen in de hele wereld”, daarom wanneer hen wordt toegestaan om een vrij, eigen land te hebben, dan zal dit ras zijn kracht ontdekken en wanneer paarden hun eigen kracht zouden kennen, dan zouden we nooit meer op hen willen rijden.”

De hersenen van de Joden waarover Twain het had, zijn onderdeel van het Joodse stereotype wanneer over Joden wordt gesproken en geschreven door filosofen, wetenschappers, schrijvers, zowel Joden als ook niet-Joden. (Uit: SWC, blad: Inmotion, Fall 2017). De Duitse socioloog en later nazi, Werner Sombart schreef in 1911 met een mix van bewondering en vrees, “… bij zijn komst breekt er nieuw leven uit en bij zijn neergang valt alles in ontbinding…” Uit: The Jerusalem Report, artikel: Genius: Spiritual Zionism’s great opportunity; blz. 9.

In die periode lieten mensen als Judah Magnes hun stemmen horen als Spirituele of Culturele Zionisten die geloofden dat Israël een gave had om de hele wereld te dienen, juist door hun intelligentie. Hij werd een van de oprichters van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem samen met Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber en Chaim Weizmann. Deze universiteit werd het juweel in kroon van het Culturele Zionisme. Uit de hele wereld kwamen Joodse mensen studeren op deze universiteit.

Na de vreselijke tragedie van de Shoa en daarna in 1948 de stichting van de Staat Israēl hebben we in de nu bijna 70 jaar een enorme ontwikkeling gezien op intellectueel gebied en heeft de wereld kunnen profiteren van veel uitvindingen gedaan in Israël: zonne-energie, druppelirrigatie, navigatie systeem: GPS systeem Waze, veel medische uitvindingen en medicijnen tegen Parkinson’s, etc.

Wat betreft de opkomst in onze dagen van een sterk antisemitisme dat het gevolg is van het conflict tussen Israël en de Palestijnen zien we dat de angst en haat tegen de Joden zoals in het begin beschreven nog levend is zoals het was in 1910 en waarvoor Marc Twain de wereld waarschuwde. Toen was er nog geen Staat Israël en was er wel de angst voor de Joodse intelligentie. Nu lezen we in de Jerusalem Post Report dat juist de intelligentie een middel van Israël is om de wereld te laten zien dat zij de wereld en volkeren kan helpen en een zegen kan zijn.

We zien binnen wereld van de diplomatie dat Israël meer dan ooit banden legt met landen zoals in Zuid-Amerika en Afrika. Vrouwen die niet meer tientallen kilometers hoeven te lopen om water te halen uit een verre waterput, maar door een ontdekking van Israël nu water kunnen zuiveren dat dichtbij is. Deze vrouwen zijn Israël zeer dankbaar. Al deze uitvindingen zijn prachtig en tot nut, maar de kennis van Tora en de toepassing in ons leven is ten diepste het geheim van Israël, uitverkoren volk.

Spreuken 20:5, “De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen.”
Spreuken 22:12, “De ogen van Adonai bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.”
Psalm 119 vers 100, “Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen. Vers 130: “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.”