De Hebreeuwse betekenis van ‘esjet chajiel’, de ‘sterke vrouw’

Door Elze Erwteman

Een vrouw van kracht
Het is een Joodse traditie om aan het begin van Erev Sjabbat (op vrijdagavond) Spreuken 31:10-31 te lezen of te zingen. Echtgenoten zingen het hun vrouwen toe, om hen te eren omdat ze het huis tot een thuis maken. Voor mij is deze tekst een geweldig instrument om de vrouw te worden die G’d wil dat we zijn. Omdat dit de enige plaats is waar gesproken wordt over ‘een sterke vrouw’ of in het Hebreeuws ‘esjet chajiel’, zullen we in deze rubriek deze tekst onderzoeken om ervan te leren. We weten dat je niet getrouwd hoeft te zijn om een ‘sterke vrouw’ te zijn, omdat er nog één plaats in de Bijbel is waar de woorden ‘esjet chajiel’ gebruikt worden, namelijk waar Ruth zo genoemd wordt door Boaz (Ruth 3:11).

In Spreuken 31:10 lezen we: “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?”.‘Degelijke huisvrouw’ kan ook worden vertaald met: sterke vrouw. In het Hebreeuws is de term ‘sterke vrouw’: ‘esjet chajiel’. ‘Chajiel’ betekent: macht, hulpbronnen, leger, soldaat in werkelijke dienst. Esjet (smichoet, ‘status constructus’, een Hebreeuwse grammaticale vorm) komt van ´isja´ en betekent echtgenote, vrouw, vrouwelijk, een vrouw tegenover haar man, vrouwelijk dier. We zien hier een vrouw vol van kracht. Een vrouw die rijk is in haar relatie met God. We leren dit in de verzen 11 t/m 31.

Kijk uit voor de valstrik van macht
Een sterke vrouw is machtig op basis van haar relatie met haar Schepper. Dit betekent niet dat ze machtig is in haar eigen kracht. Zou een bepaalde vrouw sterk zijn in haar eigen kracht, dan zou deze vrouw heel gemakkelijk een karakter kunnen ontwikkelen dat anderen onder controle wil houden op een bezitterige manier, en mensen om haar heen hun vrijheid afneemt. In dit geval lijkt ze wel godvrezend, maar eigenlijk pleegt ze afgoderij. Ze zal de naam van God gebruiken om anderen te manipuleren en onder controle te houden. Dit is een gemakkelijke valstrik voor ons vrouwen. Vrij vaak noemt dit type vrouwen zichzelf profeten. We zullen ontdekken dat de profetie vaak vals is, dus is de profeet vals. We moeten dit kunnen onderscheiden en een persoon die zich zo gedraagt, erop kunnen aanspreken. Dit klinkt niet erg leuk, maar ik heb geleerd door ervaring in het leiden van de gemeente, dat dit jammer genoeg waar is. Wij vrouwen worden zo geliefd door Adonai dat de vijand alles doet om ons en onze roeping te vernietigen.

De valstrik van jezelf slachtoffer voelen
We moeten ook in de gaten houden of we onszelf slachtoffer voelen en we niet groeien in de richting van genezing. Onze God is zo reusachtig liefdevol dat Hij wil dat we ´heel´ zijn als persoon. Hij wil dat wij ons naar hem uitstrekken om te ervaren hoe veel Hij van ons houdt. Zelfs als we slechte dingen meegemaakt hebben in ons leven, kan God nog steeds een verandering teweeg brengen voor ons vrouwen. Als we blijven hangen in onze staat van slachtofferschap, kan ons gevoelsleven een hindernis zijn om te groeien. Alles wordt gekleurd door ons verleden. Maar mijn lieve, we moeten doorgaan en onze eigen Exodus uit de onderdrukking van Farao of Satan, die ons al zoveel schade berokkend hebben, doormaken.

Professionele hulp
Zoek professionele hulp, zodat onze emoties nooit zo belangrijk worden dat ze ons gaan beheersen en ons uiteindelijk naar een toestand van emotionele afgoderij toe leiden, die macht over ons uitoefent en uiteindelijk ook macht zal gaan uitoefenen over de mensen om ons heen door middel van manipulatie. Dus om een sterke vrouw te worden, een vrouw in de kracht van Adonai, moeten we oppassen dat we niet in de trucjes van de vijand van God trappen. Het is belangrijk dat we Adonai dienen in een gemeente die we de onze kunnen noemen. Dit is een heel goede bescherming voor kinderen van God tegen bovengenoemde valkuilen, vooral voor ons vrouwen. Vaak is het gemakkelijker om dit soort verkeerd gedrag in een andere persoon te zien, dan dit in onszelf te onderscheiden en te beseffen hoeveel schade dit soort gedrag doet aan  onze familie en gemeente. Dus respecteer je leiders als je correctie op dit gebied nodig hebt. Het kan je leven redden.

God dienen als een sterke vrouw
Als we deze studie over de sterke vrouw vervolgen, zullen we zien wat haar kracht is en hoe ze haar macht gebruikt, haar doelen voor de korte en de lange termijn. Hoe ze deel uitmaakt van een leger en functioneert alsof ze een soldaat was. We zullen ook zien dat ze een tegenspeelster kan zijn tegenover haar man. Door dat te doen helpt zij hem om terug te keren naar God of zijn relatie met God te versterken. Dat betekent dat ze hem altijd goed zal doen en geen kwaad. Het is niet de bedoeling dat ze haar man overheerst, omdat haar man haar gegeven is als hoofd. Dus, als ze tegenover haar man staat, is het omdat ze hem wil waarschuwen dat hij van God afdwaalt.

Een vrouwelijke vrouw
Zij is absoluut een vrouw die haar vrouwelijke kwaliteiten gebruikt, maar niet op de manier die de wereld van vandaag ons laat zien. Zij is vrouwelijk in de manier waarop ze omgaat met de mensen om haar heen. Mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd: haar gezin, haar gemeente, haar samenleving en haar invloed in grotere kringen, om zo te zeggen: de wereld. Een sterke vrouw is een heel krachtig instrument in dienst van God. Dit zal zich ontvouwen in de rest van het lied.