De mensheid is in gevaar

 

Onze tijd op aarde wijs gebruiken
Onze levens die we hebben ontvangen van onze Schepper zijn eigenlijk ongelooflijk kostbaar. In de Joodse traditie wordt het leven beschouwd als een geschenk en het leven moet geheiligd worden door de geboden en voorschriften die G’d in Zijn Woord heeft gegeven, te houden.
De vrijheid om te leven binnen de grenzen die G’d aan ons heeft gesteld, is een leven dat veel voldoening geeft met een gevoel van ongelooflijke vrijheid. Het overschrijden van deze grenzen zal gevolgen hebben voor alle mensen: voor onze relaties met elkaar en onze relatie met God. Dit gebeurt zelfs als we G’d niet eens erkennen.

G’d is de rechtvaardige Rechter
G’d heeft een hemelse rechtszaak tegen ons, ook als we dit niet erkennen en willen weten. Het blijft een feit. Omdat G’d rechtvaardig is, zal Hij ons straffen vanwege het feit dat wij Zijn grenzen overschreden hebben. Ieder mens moet iets met die vreselijk belangrijke eeuwige kwestie doen, voor zijn of haar eigen bestwil.

Onze eigen goden creëren
Wij zijn erg goed in het creëren van onze eigen goden. We aanbidden onze zelfgekozen goden die geen oren hebben, maar het produkt zijn van onze eigen verlangens. Door die verlangens of goden die door mensen gemaakt zijn, kunnen we mensen of omstandigheden manipuleren. We onderdrukken mensen en oefenen macht uit over mensen en als we slecht genoeg zijn, doden we ook mensen. We maken de zwakken tot slaaf: kinderen, vrouwen, zieken, ongeboren kinderen. Het doden en tot slaaf maken van de zwakkeren is gemakkelijk in deze wereld. Het menselijk leven is voor sommige mensen heel goedkoop.

De wereld tegenover G’ds zaak
In de meeste westerse landen kunnen we G’d dienen, de Bijbel lezen, samenkomen om Hem te aanbidden. Maar in een groeiend aantal landen zien we dat mensen niet de vrijheid hebben om de wil van G’d te zoeken. Vrijheid waar mensen de boeken kunnen lezen die ze willen. Vrijheid om te spreken, vrijheid om te schrijven en vrijheid van godsdienst.

Het beheersen van mensen door onderdrukking
In landen waar geen vrijheid van spreken, schrijven en godsdienst is, worden er regels en beperkingen aan mensen opgelegd die bepalen wat zij wel mogen schrijven of zeggen. De regeringen van deze landen onderdrukken hun mensen met het doel hen te beheersen en te manipuleren. Omdat de vrijheid van zulke volken beperkt is, is het moeilijk voor hen om de levende G’d te vinden. Vaak zijn bijbels verboden en worden er wrede straffen opgelegd aan degenen die bijbels in bezit hebben.

Vrijheid een geschenk van de Almachtige

G’d, Schepper van hemel en aarde, wil graag vrijheid voor alle mensen. Hij wil dat wij zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze daden volgens Zijn regels en voorschriften en geen marionetten zijn van dictators die onze daden beheersen en voorschrijven. Eigenlijk willen die dictators zelf god spelen en vaak laten ze zich door de mensen vereren als god. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Noord Korea en andere dictaturen.
Wij willen op deze website onrecht aan de kaak stellen als iets dat door de mens wordt veroorzaakt en in stand gehouden. Vrijheid van meningsuiting willen we gebruiken als een kostbaar iets en opkomen voor onderdrukking van m.n. vrouwen en kinderen.Strijd voor vrijheid
In onze westerse landen hebben we gevochten voor vrijheid van spreken, vrijheid van schrijven en vrijheid van godsdienst. We hebben voor die vrijheden gevochten en vaak hebben goede mensen hun leven daarvoor gegeven. Grote oorlogen zijn uitgevochten voor vrijheid en ze hebben ons veel gekost. We hebben een hoge prijs moeten betalen. Maar we hebben volgehouden  en na een lange strijd hebben we overwonnen. Ik geloof dat het de genade van G’d was. De basis voor deze vrijheid vinden we in de Bijbel. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn bijbelse zaken. Het zijn zegeningen die alleen van G’d kunnen komen en het resultaat zijn van een leven dat toegewijd is aan G’d. Maar deze grote geschenken zijn veranderd in menselijke leerstellingen waarin G’d geen plaats heeft. Mensen willen graag zo veel mogelijk van G’d af zijn. Dus ook in onze vrije landen hebben we de neiging om onze vrijheid in relatie met onze Schepper niet vanzelfsprekend te vinden.

Het is deze kostbare vrijheid die in steeds meer landen onderdrukt wordt. In veel landen is het een misdaad om te geloven in de G’d van de Bijbel en Yeshua de Messias. Deze vrijheid is te bedreigend voor dictators. Zij zijn bang om hun grip te verliezen.

Geloven steeds vaker een misdaad
Op dit moment worden in landen waar onderdrukking heerst, mensen die gekozen hebben in de G’d van de Bijbel te geloven, en te geloven dat de Bijbel het woord van G’d is, in de gevangenis of in concentratiekampen gezet, gedood of gemarteld. Vrouwen worden weggehaald van hun gezin en in de gevangenis gezet omdat ze in het bezit waren van bijbels.
In de Tweede Wereldoorlog was het een misdaad om Joods te zijn. Je kreeg de doodstraf voor je Joods-zijn en we weten dat 6 miljoen mensen omgekomen zijn in de concentratiekampen overal in Europa. Een groot deel van deze 6 miljoen waren kinderen. Dit gebeurde slechts 65 jaar geleden onder een wrede gek die dictator was, en zijn bondgenoten en handlangers.

Vrouwen en kinderen een gemakkelijke prooi
In landen waar onderdrukking heerst, zien we dat vooral vrouwen en kinderen lijden. Zij zijn een gemakkelijke prooi voor dictators wiens begeerte uitgaat naar macht en controle. Vrouwen en kinderen zijn de zwakkeren en we zien in de Bijbel hoe G’d de zwakkeren juist wil beschermen. Dictators gebruiken ‘mankracht’ om hun goddeloze wil gedaan te krijgen. Ze maken de mannen onder hun dictatorschap tot wrede marionetten die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden. Dit is niet waar G’d de mens voor geschapen heeft. Op dit moment zijn er 300.000 kindsoldaten. Soms zijn ze niet ouder dan 7 jaar. Ze worden getraind om te doden en vaak komen ze zelf om in de frontlinies. Het zijn goedkope slaven voor hun goddeloze meesters. Er wordt beweerd dat er  200 miljoen mensen in slavernij en dwangarbeid zijn: mannen, vrouwen en kinderen.
Dit gebeurt in onze tijd.

Sterke vrouw
Een sterke vrouw moet zich uitspreken tegen deze wrede en goddeloze manier van doen. Spreuken 31:20: “Ze breidt haar handen uit naar de armen; en ze strekt haar handen uit naar de behoeftigen.” Wij willen instemming betuigen met de acties die al worden uitgevoerd door liefhebbende vrouwen en mannen in deze wereld. We willen steun bieden aan hun acties tegen het kwaad dat deze kostbare zielen wil vernietigen die geschapen zijn naar het beeld van G’d.