Het lef van de dochters van Tslofchad

Verhevener positie
Deze boeiende en vooral ook meeslepende gebeurtenis rondom de dochters van Tslofchad in Numeri 27:1-11, is de geschiedenis ingegaan als de actie van vijf vrouwen die de moed hebben gehad om het leiderschap van toenmalig Israël te benaderen vanwege een spaaklopende erfenis. De Tora werd aangevuld door hun actie, het geestelijke document dat Mosjee had ontvangen uit de hemel! Ga even mee terug in de tijd van toen. Daar was een patriarchale mannenmaatschappij, waar de vrouw eigenlijk geen zeggenschap had of recht kon ontlenen aan enige zaak, anders dan die er door de man over haar was besloten. En dan te bedenken dat G’d met het geven van Tora de vrouw een zoveel verhevener positie geeft dan de omringende landen, waar de vrouw minder waarde had dan een varken, in veel gevallen.

Neerbuigende behandelingen
Dat neemt niet weg dat de vrouw “gewoon vergeten” was in de kersvers ontvangen Tora, wat betreft haar recht op haar erfrecht. Zou het “vergeten” zijn door de Eeuwige, of had Mosjee het over het hoofd gezien? We weten het niet echt. In ieder geval ontstond hier een unieke situatie. Door deze vernieuwing werd de naam van een gezin en van een geslacht, zonder zonen in Israël gewaarborgd. Wat gebeurde hier precies? Bedenk dat de vrouw al vanaf Eva niet meer echt mee deed. De smaad, de neerbuigende behandelingen door de mannen aan haar adres, hebben sporen nagelaten, die tot aan de dag van vandaag, diepe gevolgen heeft nagelaten in de ziel van de vrouw. Er was nu een Tora voor de rechten van Israël, het zou beter worden voor het volk, maar nog niet voor de vrouw op dit zo belangrijke vlak.

Amendement op de Tora
Deze vrouwen met lef, waren elk een esjet chajiel, sterke vrouw, zoals genoemd en geroemd in Spreuken 31 vers 10, deden hun vrouw-zijn met deze onderneming eer aan. Was het een ingeving van G’d zelf, samengevoegd aan hun lef en rechtsgevoel? Ze waren slim en praktisch en bewaakten de bijbelse plicht, door het bewaren van de naam van hun geslacht. Mosjee zag zijn blinde vlek, door de vrouwen onder zijn aandacht gebracht. Hij was als echte leider in staat te luisteren, G’d te raadplegen en ante vullen waar had ontbroken. Hij bracht de rechtszaak van de vrouwen voor het aangezicht van de Eeuwige en de Eeuwige gaf de vrouwen gelijk. De Tora werd aangepast met een amendement, waarin het erfrecht voor eeuwig werd vast gelegd in de Grondwet van de Eeuwige en van Israël als volk.

Herstel
Het “vergeten” vrouwenrecht kwam op deze unieke en ook wel humoristische manier onder de aandacht. En wordt tot vandaag de dag, telkens weer voorgelezen in de parasja, de wekelijkse Toralezing van Pinchas. “Vanuit de zwakke positie die vrouwen hadden en nog hebben, laten sterkte vrouwen van zich horen”, quote van Lion Erwteman, rabbijn van de Joodse Messiasbelijdende gemeente Beth Yeshua in Amsterdam, uitgesproken in op de Sjabbat van 11 juni 2020. Niet alleen werd hier rechtgezet wat krom was in de Tora, maar de vrouw werd door deze dochters met lef, op hun door G’d bedoelde plek teruggezet. Deel van het herstel van de afwijzing, te lezen in Genesis 3:16.

Vloek
Dat is een tekst die tot een vloek voor de vrouw is geworden, door de eeuwen heen. Gretig aangegrepen door de heerszucht van mannen, deze zo zeer verdraaid uitgelegde tekst in Genesis 3 “en naar jouw man zal je begeerte uitgaan en de man zal over jou heersen”. Een behoorlijk “uitgeklede” versie, van de oorspronkelijke opdracht aan de vrouw, “en naar G’d zal jouw begeerte uitgaan”. Zij was spreekwoordelijk ineens niet meer de ezer kenegdo (Genesis 2:18), de maat die gelijkwaardig aan hem is, maar verplaatst naar een onderschikte positie. Zo kun je de Bijbel ook uitleggen! Ook de man is trouwens door dit alles eeuwenlang tekortgedaan, door het gemis van evenwichtige en wijze inzichten van de vrouw.

Joodse Messias gestript
We leven in een tijd van steeds meer herstel en niet alleen van de vrouw. Maar ook van de Naam van de Joodse Messias, die Yeshua heet, “what’s in a name!” Vergis je niet, het maakt een wereld van verschil. Een naam is uitermate belangrijk. De geschiedenis van Yeshua in de eigen Joodse context, had er door de eeuwen heen, geheel anders uit kunnen zien, als Zijn Naam niet verbasterd en gekaapt was door “gelovigen” die niet veel op hadden en hebben, met de echte Yeshua, G’d op aarde. Dan wordt het ook lastig om de juiste G’d in de hemel te herkennen en erkennen. Alles wat echt en Joods aan Hem was, werd gestript, wat ervan over bleef, was een andere god. Een god die zijn eigen Grondwet zou hebben afgeschaft.

Grote daden doen
In dat licht gezien zijn er altijd mensen geweest die de Bijbel uitleggen, op de voor hen voordeligste manier. Goed dat er vrouwen waren en zijn, die opstaan en met moed en durf, recht laten en recht gaan zetten, wat eeuwenlang krom is geweest. Ze kwamen voor het aangezicht van de grote Mosjee en werden in het gelijk gesteld. Wij komen als herstelgemeente Beth Yeshua, vrouwen en mannen samen, voor het aangezicht van de G’d van Israël. Ook wij vertonen al bijna dertig jaar de moed om tegen de stroom in te gaan en recht te spreken, tegen wat eeuwenlang krom is gegroeid. De Tora, het levende Woord van G’d, is mede door onze inspanningen, op de voor de Tora bestemde plaats teruggezet. In de Naam van Yeshua, de Messias. De komende Koning der koningen voor Eeuwig! In Psalm 18:30 lees je: “Met onze G’d springen we over een muur.” Door Hem zullen wij grote daden doen, zowel mannen als vrouwen, met het lef van de dochters van Tslofchad.

Cisca Mudde