Schuilen bij Adonai om te kunnen volharden

Hoe kunnen we leren om te schuilen bij de Eeuwige en wat is het verband met volharden? In de brief aan de Hebreeën 10:36 staat dat we volharding nodig hebben: “Want u hebt volharding nodig, om, de wil van G’d doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.” De Eeuwige wil dat we zijn wil doen en daarbij moeten we leren om doorzetters te zijn met als eindresultaat van Hem te krijgen we wat beloofd is: eeuwige leven, een leven in de komende wereld in een omgeving, waarin we niet ziek zijn en aftakelen, niet meer hoeven te sterven. Niet meer de weg van de aarde hoeven te gaan, waar alles zal vergaan. Dat is een ongelooflijk vooruitzicht, waarvan we ons niet echt een voorstelling kunnen maken.

We kunnen een ervaring hebben in de eredienst op Sjabbat en de Feesten, door het zingen van geestelijke liederen, het luisteren naar muziek, luisteren naar het Woord van G’d, genieten van rust en stilte, kortom genieten van zoveel mooie dingen. Het zijn geestelijke ervaringen die heerlijk kunnen zijn en die we niet goed onder woorden kunnen brengen. Het trekt ons vaak onbewust naar de eredienst toe en dat is precies wat de Eeuwige wil voor ons. Ook kun je dat ervaren in de stille tijd die je besteedt met de Eeuwige, een heerlijk moment waarin je voelt dat Hij van je houdt en voor je zorgt. Zijn zorg, in moeilijke tijden, wanneer je jonge kinderen hebt en alle drukte je lijkt te overspoelen, is zo welkom!

Een nukkige tiener die je moet leren de juiste beslissingen te nemen, een koppige kleuter die op je zenuwen werkt, moeilijkheden op je werk, crisistijden in je huwelijk of spanningen in de familie of vriendenkring; en in tijden van dreiging en ziekte, in tijden van rouw, Zijn liefde en zorg houden je gezond. Het is een voorrecht om bij je hemelse Papa te kunnen schuilen en Hem om raad vragen. Het waren voor mij die momenten met Hem die me door alle moeilijke momenten hebben heengetrokken. De geestelijke ervaringen lijken op grazige weiden van rust en vrede, ervaringen die we nodig hebben, om te kunnen overleven in die crisistijden van ons leven, die ieder mens krijgt.

Het kunnen schuilen bij de Eeuwige en te ervaren dat Hij voor ons zorgt, dat zorgt voor momenten van geborgenheid en veiligheid in roerige tijden. In perioden van meer vrede en rust zijn er dan momenten, waarop je intens dankbaar bent en gelukkig om Hem te mogen kennen en te mogen dienen. Op deze manier groeit ons vertrouwen in de Eeuwige en groeien we geestelijk. Dat is alleen mogelijk, omdat onze liefdevolle G’d Zijn Leven voor ons heeft neergelegd door Messias Yeshua, opdat wij kunnen leven, eeuwig leven. Dat vraagt van onze kant slechts onze tijd en toewijding in alle fases van ons leven. Op die manier leer je te volharden en inderdaad te krijgen wat Hij beloofd heeft, terwijl we schuilen bij Adonai, onze Rots.

Elze Erwteman