Van gewone katoen naar biologische katoen

 

De meeste mensen denken dat katoen een heel natuurlijke stof is, maar het tegendeel is waar. Katoen is één van de meest chemisch intensieve landbouwbedrijven in de wereld en leidt tot zware milieu- en gezondheidsproblemen, zoals kanker. HaSjem heeft de mens gemaakt om te heersen over alles wat Hij had gemaakt…maar niet om alles wat Hij had gemaakt, kapot te maken.

De katoenproductie omvat intensief gebruik van kunstmeststoffen, bodemtoevoegingen, ontbladeringsmiddelen en andere stoffen. Milieuonderzoek heeft aangetoond dat deze stoffen zeer ernstige schade toebrengen aan bodem, water en lucht. De chemicaliën komen terecht in naburige leefgemeenschappen, waar ze lange termijn gezondheidsrisico’s vormen voor mens en dier. Indirect komen ze ook in de voedselketen van de mens terecht, doordat er katoenzaad in veevoer gaat, waardoor vlees en zuivelproducten besmet worden.

Een paar feiten over katoen
Katoen gebruikt ongeveer 25% van het wereldtotaal aan insecticiden en meer dan 10% van de pesticiden (die omvatten de onkruidverdelgers, insectenverdelgers en ontbladeringsmiddelen). Pesticide- en chemisch behandelde kleding, luiers en beddengoed blokkeren het natuurlijke evenwicht van de huid, doordat ze warmte vasthouden en de huid verhinderen om te ‘ademen’, waardoor er vaak uitslag en eczeem ontstaat op de gevoelige babyhuid. Er is grofweg 150 gram chemicaliën nodig (pesticiden en kunstmest) om genoeg katoen te kweken voor slechts één T-shirt.

De Milieubescherming beschouwt zeven van de 15 pesticiden die het meest gebruikt werden op katoen in 2000 in de Verenigde Staten als “mogelijk”, “waarschijnlijk” of “bekend” kankerverwekkend voor mensen (acephaat, dichloropropeen, diuron, fluometuron, pendimethaline, tribufos en trifluraline). De term  ‘kankerverwekkend’ heeft betrekking op elke stof, radionuclide of straling die direct te maken heeft met het bevorderen van kanker of het toenemen ervan.

Om deze bedenkelijke productiemethode te bestrijden, kunnen we ervoor kiezen om biologische katoen te kopen. Biologische katoen is belangrijk voor de gezondheid van de planeet op de lange termijn. De velden worden natuurlijk bemest, ongedierte-etende insecten  worden ingezet om schade aan de oogst op een natuurlijke manier in de hand te houden. Onkruid wordt verwijderd met schoffels, tractors en met de hand. Biologische katoen is zuiver, natuurlijk en beter voor de tere huid, omdat het beter ademt. Het is gekweekt en verwerkt zonder giftige chemicaliën  en vrij van synthetische gifstoffen die door huidcontact opgenomen zouden kunnen worden in de bloedstroom. Kleding van biologische katoen gaat langer mee als gevolg van de natuurlijke samenstelling ervan.  De katoen die gekweekt wordt op de normale manier, wordt aangetast en verzwakt door de chemicaliën die gebruikt worden bij de kweek, de verwerking en het verven van de katoen: al deze dingen breken de vezel af en resulteren in een slapper, minderwaardig katoenen kledingstuk. Biologische katoen is zachter, dikker en steviger dan dunnere katoen, wat veel sneller versleten raakt door het gebruik en het wassen. Niet alleen het milieu  en de consument vinden veel voordelen in het gebruik van biologische katoen: ook de boeren die biologische katoen produceren, melden hogere inkomens. Het gebruik van goed werkende chemische alternatieven beschermt tevens hun gezondheid.

We kunnen zelf ook iets doen om deze walgelijke productie van katoen die zowel de mens als de natuur schade toebrengt, te stoppen. Wij kunnen helpen door biologische katoen te kopen!
Hier een aantal merken met biologische katoen of een speciale biologische katoen lijn: Kuyichi, Levi’s, Canboli (baby) en HEMA. Ga voor meer informatie waar biologische katoen te krijgen is, naar:
http://www.100percentorganiccotton.com
http://www.organicfabric.com
http://www.faborganics.eu

Ik ben begonnen met dit onderzoek voor mijn afstudeerscriptie aan de Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Ik kwam uiteindelijk bij Goede Waar & Co, een alternatieve consumentenvereniging die zichzelf sterk maakt voor ‘schone’ kleding, eerlijk voedsel en geen gentechnologie. Ik moest de productie van katoen, de invloed ervan op de mens en op het milieu onderzoeken. Tijdens mijn studie hiervan, was ik verbaasd dat katoen, een product waarvan ik dacht dat het een ‘natuurproduct’ was, helemaal niet natuurlijk was! Vanaf het moment dat ik mij bewust was van deze situatie, die onvriendelijk is voor de mens en het milieu, probeer ik meer bewust mijn kleding te kopen. Ik hoop dat iedereen zich meer bewust zal worden van deze problemen en dat mensen meer biologische katoen of ‘schone’ kleding zullen kopen, zodat deze onnatuurlijke kledingzaak zal verdwijnen.