Weduwen in India in de laagste kaste

Weduwen in India in de laagste kaste

Interview met Nellie Vlak. Maart 2014

 

Nellie en haar man Wim zijn meer dan 20 jaar geleden begonnen met reizen naar India en andere landen. Zij zagen veel nood en wilden het goede nieuws van Messias Yeshua vertellen aan de allerarmsten in deze landen. Zij hebben een organisatie waarbij de fondsen dienen om de allerarmsten te helpen.

Vraag: Hebben jullie onderdrukking ervaren in de levens van vrouwen in de landen die jullie in de afgelopen 25 jaar hebben bezocht en waar jullie hebben gewerkt?

Nellie: Vooral in India en Nepal is de onderdrukking nog heel erg. Een vrouw is in de hele cultuur niets waard, ook vaak in het christendom. Dit geldt  vooral in deze culturen voor de vrouwen in de allerlaagste kaste. Wanneer je bijvoorbeeld weduwe bent kan het zijn, dat je moet gaan bedelen om te kunnen leven. Vrouwen moeten heel hard werken voor een hongerloon van 1 euro per dag. Het werk is dan b.v. thee plukken, werken in de bouw, stenen hakken.

Breekt ze haar been of haar hand gedurende het werk en ze kan niet meer werken, dan is er geen uitkering. Ze gaat wel naar een Staatsziekenhuis en krijgt wel primaire medische zorg. Omdat er geen nazorg is en de wond vaak gaat ontsteken, wordt de vrouw verminkt. Is er geen inkomen, dan moet ze bedelen.

Vraag: Wanneer deze mensen tot geloof komen in Messias Yeshua wat gebeurt er dan in hun leven.

Nellie: Wanneer ze tot geloof komen in Messias Yeshua dan gaan ze weer meetellen en ervaren ze in hun leven dat ze geen slaven zijn of wegwerpartikelen. Ze zijn kostbaar in de ogen van de Eeuwige, de God van Israël.

Nellie en haar man hebben huizen opgezet voor weduwen in deze benarde omstandigheden.

Nellie: Wanneer we weduwen binnenkrijgen zijn ze na een jaar niet meer te herkennen. Hun identiteit wordt helemaal ontwikkeld. Ze krijgen zelfvertrouwen en waardigheid. Ze laten zich dopen op grond van hun geloof in Messias Yeshua door onderdompeling. Ze helpen in het weduwenhuis dat tot stand is gekomen in 1997 door het doen van praktisch werk en ze bidden voor de noden in India en de wereld. Zie de website van dit werk: www.goodnewsfriend.nl