Grootmoeder worden

We zijn in  Israël teruggekeerd in juli 2007, na tien jaar in de Verenigde Staten gewoond te hebben. Daarvoor hadden we in Israël gewoond van 1979 tot 1997. Mijn man en ik hebben elkaar in Israël leren kennen in 1979 en allebei onze kinderen zijn in Israël geboren.

Eén van de hoofdredenen van onze terugkeer naar Israël is dat onze dochter hier weer naartoe verhuisde in de herfst van 2004 om naar de Hebreeuwse Universiteit te gaan. Hoewel ze in de States gewoond had vanaf haar 13e tot haar 20e, beschouwde ze Israël nog steeds als haar thuis. Ze ontmoette een jongeman die ze al kende vanaf de schoolbanken hier. Ze trouwden in Jeruzalem in juni 2006. Allebei de families waren verrukt en het was een prachtige Messiasbelijdende Joodse bruiloft en een getuigenis van G’ds trouw. De ouders van mijn schoonzoon hadden elkaar ontmoet in Israël eind zeventiger jaren, net zoals mijn man en ik. Onze kinderen zijn tweede generatie Messiasbelijdende Joden, wonend in het land Israël.

Op 27 augustus 2007 werd ons eerste kleinkind geboren, een prachtig klein meisje, in het Hadassah-ziekenhuis op de Scopusberg, hetzelfde ziekenhuis waar haar moeder 22 jaar eerder het licht zag. Ik mocht tijdens de hele bevalling bij mijn dochter en schoonzoon zijn en het was een schitterende en ontzagwekkende belevenis. Een grootmoeder te zijn is één van G’ds vele zegeningen en ik ben zo dankbaar dat ik hier ben om van mijn kinderen en kleinkinderen te genieten. Deze zegen doet mij denken aan het eind van Psalm 128: “opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen, en opdat gij uw kindskinderen moogt zien. Vrede zij over Israël.”Amen!

Ann
November 2007
Jeruzalem, Israël