Moeder van vier tieners

Sinds ik moeder ben, en nu al moeder van vier tieners, word ik steeds bemoedigd en gesterkt door bepaalde principes die ik heb gevonden in het woord van God.

1: God heeft jouw kinderen geschapen voor Zijn doel
Wij leven in Israël en, zoals velen van jullie weten, is de druk die wij ervaren extreem, en de vreugde is ook extreem. We hebben niet alleen de zorg over het opvoeden van onze kinderen in deze snel veranderende wereld, maar ook de zorgen over dreigingen van buitenaf, samen met druk van binnenuit. De woorden van God tot Jeremia in het eerste hoofdstuk zijn een groten bemoediging voor me geweest: “Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd.” Deze passage wijst mij erop dat God onze kinderen kent en wil heiligen. Hij heeft een proces voor hen dat Hij heeft geschapen voor de grondlegging van de wereld, samen met goede werken waar ze in kunnen wandelen (Efeziërs 1:4, 2:10). Hoeveel we ook van onze kinderen houden, God houdt nog meer van ze. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat Hij Zijn proces in hun levens tot een goed einde zal brengen.

2: Jij bent toegerust met alles wat je nodig hebt om een goede moeder te zijn voor je kind.
Sommigen van jullie willen al stoppen met lezen. Niet doen alsjeblieft! De waarheid is dat God jou precies dat kind heeft gegeven dat zal profiteren van jouw gaven en roepingen. Hij heeft jou bovendien voorzien van een speciaal inzicht om je kind te kennen op een specifieke, unieke manier. Het valt niet te ontkennen dat ik weet wat mijn kinderen voelen, wat ze doen en zelfs waarom ze dat doen. Als mijn kinderen in de problemen zitten, weet ik het. Als ze verdrietig zijn , weet ik het. Ik weet het ook als ze zich misdragen. Ze hebben me verteld dat ik ‘eng’ ben, omdat ik zo veel weet. Ik heb ze gezegd dat het niet eng is, maar bovennatuurlijk: het is van God, voor hun bescherming.

3: Tiener-rebellie is een fabeltje!
Een heel goede vriendin van me, Dottie Solomon heeft me eens verteld, met haar heerlijke zuidelijke accent: “Teen-age rebellion is a lie from the pit of hell” (Tiener-rebellie is een leugen uit het diepst van de hel!). Dit heeft mijn kijk op de zaak veranderd. Daarvoor had ik altijd aangenomen dat, op een bepaalde leeftijd, mijn  kinderen zich nu eenmaal zouden gaan afzetten. Ik had er eigenlijk niet zo goed over nagedacht, maar liep gewoon rond met deze leugen in mijn achterhoofd. Maar door de jaren heen heb ik geleerd, dat de dingen die we geloven vaak werkelijkheid worden. Of we nu handelen op een bepaalde manier waardoor het juist gebeurt, of dat we gewoon niet datgene doen wat zou kunnen voorkomen dat onze angsten ook uitkomen; de waarheid: “zoals iemand gelooft in zijn hart, zo is hij” (Spreuken 23:7) is vaak bevestigd in mijn ervaring. Daarom heb ik eigenlijk mijzelf getraind om van mijn tieners alleen het goede te verwachten, gehoorzaamheid, succes en open communicatie. Tot nu toe is niet één van hen van het pad afgedwaald en ik heb er het volste vertrouwen in dat dat ook niet zal gebeuren.

4: Geef nooit op!
Er is een verhaal over Winston Churchill, dat hij een keer werd gevraagd om te spreken tot een afstudeerklas op een universiteit. Hij stond op, stommelde naar het podium en zei: “Geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit, maar dan ook nooit, nooit, nooit nooit op.” Een daarmee ging hij weer zitten. Er wordt ook een grapje verteld: Wat is het verschil tussen een pitbull terriër en een Joodse moeder? Het antwoord is: een pitbull laat uiteindelijk los! Het is niet mijn bedoeling om mijn kinderen klein te houden en ze te belemmeren in hun identiteit. Maar ik zal nooit van mijn leven de beloften die God voor hen heeft, loslaten. Ik zal nooit ophouden om ze te zien als gelukkige, gezonde, succesvolle mannen en vrouwen van God, die in Zijn wegen wandelen en veel vrucht dragen in hun eigen leven en in het leven van anderen.

Deze vier principes zijn dan ook bevestigd door ervaring en bijbels in oorsprong. Om te herhalen:

God houdt van onze kinderen en zal Zijn proces in de levens van onze kinderen uitvoeren.
Jij bent de juiste moeder voor deze klus.
Geloof niet in leugens en verdraaiingen waar de wereld in gelooft.
Laat de beloften van God nooit los.

Met deze principes in gedachten, geloof ik dat we moeders naar Gods eigen hart kunnen zijn, en dat onze kinderen, als de tijd daar is, op zullen staan en ons gezegend noemen.
Moge God ons kracht geven en in staat stellen om onze taak als moeder te vervullen naar
Zijn wil en wens.