Savta in Jeruzalem

Savta, grootmoeder worden was een bijzondere emotionele ervaring in de stad van onze God, Jeruzalem. In deze stad heeft de God van Israël zijn glorie getoond en gewoond te midden van zijn geliefde volk Israël. Naar deze stad hebben Joden in de verstrooiing verlangd om te zijn. Vaak is dat hen niet gelukt en mochten ze alleen maar dromen van hun geliefde stad.

Hier kreeg onze jongste dochter en onze in Jeruzalem geboren schoonzoon hun eerste kindje, dat de naam Rafaël Nawe heeft ontvangen. Een gezonde jongen met een vriendelijk open gezichtje dat de wereld inkijkt met hoop en verlangen. Moge de Eeuwige Hem zegenen en mag deze jongen Hem dienen met zijn hele hart.

Wanneer we naar onze kinderen kijken en hen opvoeden met kennis van de Eeuwige is dat onze hoop. Als hun gezichtjes oplichten wanneer we over Hem spreken en zingen. Wanneer ze met verlangen op hun gezichtjes bidden en meedoen met de dienst aan de Eeuwige, dan zijn we als opvoeders die de Eeuwige liefhebben gelukkig en verheugen ons.

Rafaël is vernoemd naar de overleden vader van onze schoonzoon. Rafaël betekent God geneest en Nawe betekent oase. Wat een prachtige naam met een betekenis, die zo past bij zijn familiegeschiedenis. De familie van onze schoonzoon is in het begin van de vorige eeuw uit de Georgië gekomen en heeft zich gevestigd in Israël. Ook komt er een grootmoeder uit Egypte. De naam Rafaël komt ook voor in de stamboom van mijn man, die uit een familie komt die van zowel de kant van de moeder als de vader in de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor zijn vermoord tijdens de Holocaust.

Meer dan honderd familieleden alleen al van de vaders kant zijn er vermoord. Het is een groot wonder, dat er nu een nakomeling van deze verwoeste families geboren is in Jeruzalem. Baroech Hasjem! Hoewel er in al sinds 1948 familie in Tel Aviv woont, maar nu dus een zoon geboren in Jeruzalem. Het verlangen naar de stad van de grote Koning en het leven heeft gezegevierd! Adonai heeft gezegevierd!Het is nauwelijks te bevatten wat dat in de hemelse gewesten betekent. Onze harten kunnen hierover alleen maar meimeren en dankbaar zijn. Het is een overwinning! Het is nu bijna Pesach en laten we de grote uitredding en overwinning gedenken die de Eeuwige Israël heeft gegeven uit de handen van Farao en de slavernij. In ons leven geeft Hij bevrijding en uitredding en moeten we Pesach beleven alsof wij zelf bevrijd werden uit Egypte!

Een goed Pesachfeest!