Zwangerschap en geboorte

Het gebed voor een aanstaand moeder uit de Women’s Siddoer vraagt om kracht in het dragen van de baby en het baren, en om bescherming van moeder en kind tijdens zwangerschap en geboorte. Het spreekt ook de hoop uit dat het kind op G’ds wegen zal wandelen en het laat de hoop van de biddende moeder zien dat de baby voorspoedig geboren zal worden. De Women’s Siddoer geeft aanwijzingen voor hoe je kunt bidden voor een kind dat opgroeit tot een wijs en G’dvrezend persoon en geeft zorgvuldig weer wat mijn hoop is betreffende mijn zwangerschap en de komende geboorte. Dit te lezen en te bidden maakt voor mij mijn zwangerschap intens en het is een juiste manier om op deze manier te bidden en de Eeuwige nauw te betrekken bij deze uiterst vrouwelijke zaken.

Toen de Eeuwige, gezegend zij Zijn Naam, mij vruchtbaar liet zijn en kinderen schonk, was ik de gelukkigste moeder op aarde. Het moederschap is iets waar zonder ik me geen raad zou weten. Inmiddels is mijn oudste zoon 16 jaar en heb ik de grote verantwoordelijkheid en de grote zorg over het welzijn van mijn kinderen ervaren. Daarbij is niets ooit af en niets is te dragen zonder dat HaSjem mijn zorgen wegneemt. En er zijn ontelbaar veel zegeningen en onvergetelijk prachtige momenten. Een intens genieten van mijn taak als moeder voert verreweg de boventoon in mijn leven.

De baby in mijn buik is ons zesde kind. En het is nog steeds een zegen en een nieuwe ervaring om moeder van dit persoontje te mogen zijn. G’d heeft het ons toevertrouwd: wat een vertrouwen stelt hij in mijn man en mij! Terwijl ik met de dagelijkse dingen bezig ben, wordt onder mijn hart het wonder volbracht van het weven van dit nieuwe leven. G’d maakt het compleet en ziet om naar elk aspect van het wezen van onze baby. Natuurlijk willen mijn dochters een zusje en mijn zoons een broertje. Zij kijken mee in de tijdschriften naar de babyfotootjes onder luid uitroepen van kreten als: Ach! Die is lief! En: Ach! Schattig!

Als ik niet wist dat Adonai mij kon dragen, hoe zou ik het dan moeten volbrengen? Dat is de manier waarop niet-gelovige vrouwen het moeten doen. Het lijkt me ondoenlijk. Adonai is Degene Die mijn kindje maakt, beschermt en alle geheimen kent, elke haar heeft geteld en waakt over het welzijn ervan. Aan Hem kan ik vragen om bescherming in elke fase van de zwangerschap en mijn hoop kenbaar maken opdat het kind in Zijn wegen zal wandelen. Mijn dank aan Adonai is zeer, zeer groot. Dat aan Hem te uiten en te smeken om een goede bevalling voor ons beiden is het minste dat ik kan doen om recht te doen aan Zijn schepping.

Ik voel me bevoorrecht vanwege het intensieve contact met de baby van voor de geboorte dat ik mee mag maken en voelen. Maar ook verantwoordelijk vanwege een goede zorg voor het lichaam: goede voedingsstoffen en voldoende rust. Ik zal het kindje koesteren als het geboren is en van de melk te drinken geven die door een evenzo groot wonder door het moederlichaam gemaakt wordt. Mijn man zal zijn kind mogen leren kennen en de kinderen zullen er mee spelen. Ik zal het contact delen met andere mensen en al snel zal het zo zijn dat we opnieuw beseffen dat ook dit kind een niet weg te denken speciale plaats inneemt: een rechtmatig verkregen plaats van Adonai Zelf. Hij Die besloten heeft dat dit kind er zou komen met een taak die alleen Hij nog kent.

Terwijl ik in gebed blijf voor mijn gezin en de baby, en de hoop op een goede bevalling grote vormen heeft aangenomen, mag ik nog enkele weken genieten van het kleintje in mijn buik.
Alle eer aan HaSjem, alle eer aan de Heilige, gezegend zij Hij.

Lilian van der Wel.