Nieuwsbrief: juni 2014Beste vrienden,

Toen Yeshua de Messias op aarde rondliep is het hartverwarmend hoe liefdevol Hij was ten opzichte van vrouwen. In deze wereld van vandaag zien we zoveel onderdrukking jegens vrouwen en kinderen dat het vreselijk is.

We interviewden Nellie. Zij en haar man hebben scholen en huizen voor vrouwen en kinderen in India en andere landen. De dingen die Nellie vertelt zijn zeer ernstig en verontrustend. We vinden deze gesprekken in de categorie Mensenrechten.

Er is een gedicht van mijn vriendin Nell Zier over onze tranen en van Sonja die een prachtig getuigenis geeft over de manier waarop God  haar heeft verbonden aan Israël. The poll op de homepage heeft een connectie met dit onderwerp.

Als onze opgestane Messias onderdeel wordt van ons geestelijk leven, veranderen dingen ten goede. Zelfs de lijdende arme vrouwen in India ontwikkelen een nieuwe identiteit en worden sterke vrouwen.

Wanneer we vertrouwen op de Eeuwige, dat Hij alles zal leiden tot een goed einde dan geeft ons dat de kracht om door te gaan in een kostbaar geloof dat alleen kan voortkomen uit onze liefdevolle Vader in de hemel.

Gods zegen voor u allemaal,

WoV editor in chief

New articles on www.womanofvalor.org:Wekelijkse studies op YouTube kanaal Beth Yeshua Amsterdam


Klik hier: live elke Sjabbat om 14.00 uur onze studies in het Nederlands. Klik hier voor de teksten van de wekelijkse bijbellezingen (gebruikt in de live studies). Kies ook voor abonneren en duimpje omhoog.   LET OP: er zijn
(Continue reading)


Vier bloedrode manen en Soekot


door Sonja Haisma Sinds enige tijd wordt er op internet en in YouTubefilmpjes gesproken over de komende vier totale maansverduisteringen, die er uitzien als bloedrode manen, precies op de Bijbelse Joodse hoogtijdagen Pesach en Soekot
(Continue reading)


Soekot


Op de vijftiende dag van de zevende bijbelse maand Tisjri vieren we het Loofhuttenfeest. Het is een feest van blijdschap en dankbaarheid  aan G’d. Zeven dagen wonen we in een soeka, een hut die we zelf gebouwd en versierd hebben. Het dak van de
(Continue reading)


Chanoeka: overwinning over oude en nieuwe duisternis


Viering van Chanoeka De bijbelse maand Kislev is de maand, waarin het feest van Chanoeka altijd wordt gevierd. Tijdens de periode van de tweede Tempel, die door Ezra en Nehemia was herbouwd, vielen de Grieken, onder de gründliche leiding van
(Continue reading)


Knipoogjes van de Eeuwige


In deze tijd van toenemende chaos en angst is het voor degenen die hun vertrouwen stellen op de Eeuwige een bemoediging te beseffen, dat Hij voor eeuwig op Zijn troon zit en zorgt voor Zijn kinderen en Zijn Land. Een knipoog vanuit de hemel lijkt
(Continue reading)