WINTER 2020

Sjalom!

 

Chanoeka

In de maand Kislev wordt het feest Chanoeka gevierd. Acht dagen lang. De Hebreeuwse datum is: 25 Kislev. Dat is dit jaar op 26 december. Het is bijzonder dat het 25ste woord in Genesis in de Hebreeuwse Bijbel het woord voor licht is: ‘or’. Het Licht werd geroepen op de eerste dag. Het was op 25 Kislev in het jaar 160 voor de gangbare jaartelling, dat de Kandelaar in de Tempel in Jeruzalem weer licht uitstraalde, na de wrede en dodelijke oorlog van de Syrische soldaten tegen aanvankelijk weerloze Joden, die zelfs vonden dat ze de Sjabbat moesten eren door op die dag niet te vechten. Dat herinneren we ons. En we vieren feest dat het Tempellicht overwon. En dat het Licht der wereld overwon. Over de duisternis.

Echte opwekking in Nederland wordt pas mogelijk, wanneer Joodse en niet-Joodse gelovigen zich brengen in de heilige aanwezigheid van de Almachtige, onder Zijn Messias en onder Zijn heilige geboden. Samen vormen we één kudde, met de Messias en Herder (zie de Joodse profeet Ezechiël 34:15-23), die één naam heeft: Yeshua, letterlijk: redding. Wij wachten als Joods volk sinds eeuwen op de komst van de Messias. Messiasbelijdende Joden beseffen dat de Messias al is geweest, zoals ook valt op te maken uit de Talmoed. Maar alle Joden, Messiasbelijdenden inclusief, wachten op de tonen van de Sjofar, de ramshoorn, die Zijn komst aankondigt.En wachten op de Messias die vrede brengt en de vervulling van de lichten van Chanoeka en hun belofte bewerkt!


Hartelijke groeten,


Elze Erwteman, hoofdredacteur