LENTE 2020

Sjalom!

Wanneer het de avond van het begin van de Sjabbat is, namelijk vrijdagavond, dan voelt het alsof er een vrede vanuit de hemel voor ons mensenkinderen beschikbaar is. De Eeuwige geeft de mens de mogelijkheid om tot rust te komen en misschien wel ons te bezinnen op hetgeen waar we mee bezig zijn. Om te kijken en ijken, hoe onze relatie met Hem ervoor staat. In religieuze Joodse vieringen wordt dan onder meer de tekst uit Spreuken 31:10-31 gezongen: De Sterke Vrouw, in het Hebreeuws: Esjet Chájil. In het Engels is dat: Woman of Valor, tevens de naam van deze website!

Deze mysterieuze vrouw proberen we te leren kennen, omdat zij een instrument is van God. Het is een hoge gedachte, maar toch wordt in het Jodendom zo over de mens gedacht, dat zijn of haar mogelijkheden en gaven volledig tot zijn recht zouden moeten komen. Wij geloven dat we Tora moeten houden, onder de leiding van Messias Yeshua. Want er dient verzoening met God te zijn voor ieder mens persoonlijk; en dat wordt ons geoffreerd. En dat offer kan alleen Adonai zelf geven, “want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).

Daarnaast passen we de wijsheid van rabbijnen en wetsgeleerden toe uit het reguliere Jodendom wanneer mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de voedselwetten. Deze website beoogt een stimulans zijn om te werken aan ons innerlijk. Het is geen website voor onze buitenkant, maar biedt hulp om een licht te zijn in deze nooddruftige wereld. Je hoort zeggen, dat het minder dan één minuut voor twaalf is en dat de wereld op vernietiging afkoerst. Ik geloof dat leven van de mens zonder Tora daarnaartoe leidt.

De hebzucht van de mens kent geen grenzen en het uitbuiten van anderen is deel van onze duistere kant, die tot zelfvernietiging leidt. De mens zonder relatie met God is gedoemd te mislukken. Een sterke vrouw is meer waard dan welke juwelen ook. Zij onderneemt, heeft wijsheid, eert God en houdt Tora, zorgt voor haar gezin als zij dat heeft, toont zorg in de wereld. Zij is verbonden met Israël, land en volk. Zij spreekt woorden van leven vanuit de Bijbel. Kortom: er is veel te doen voor ons!


Hartelijke groeten,


Elze Erwteman, hoofdredacteur