LENTE 2018
Sjalom!

Israël 70 jaar! President Rivlin van Israël zei deze week: “70 jaar is voor een mens een hoge leeftijd, maar voor een Staat is het een korte tijd.” Israël heeft ongelooflijk veel gepresteerd in deze 70 jaar. Alle gelovigen in de wereld zijn hier getuige van en moeten een keuze maken: oftewel je support Israël of Israël laat je koud. Je ziet hoe landen kiezen om Israël te ondersteunen. Israël heeft 70 landen die haar ondersteunen en dat is bijzonder. Gelovigen kiezen wereldwijd om Israël individueel te ondersteunen. Een goede, verstandige keuze!

Op dit moment zijn we in de periode tussen Pesach en Sjawoeot en tellen we de Omer. Het tellen van de Omer is een opbouwend verlangen, helemaal tot 49 dagen aan toe. Het begint de tweede avond van Pesach en dit is dag 1 van de Omertelling. We tellen iedere dag, totdat het Sjawoeot is, zeven weken plus een dag later, dat is 50 dagen. Dit verlangend tellen is een opdracht in de Tora: “En van de dag na de Sjabbat (Pesach), de dag waarop je de Omer brengt (een maat gerst) voor een beweegoffer, moet je zeven volle weken tellen.”

Dit beweegoffer van een maat gerst was een dankoffer aan de Eeuwige om de oogst te beschermen tegen allerlei schade door het weer. De rabbijnen leerden ons op deze manier, dat de fysieke wereld en de geestelijke wereld met elkaar zijn verweven. Ook bij onze verlossing is dat zo. Die is verbonden met de Openbaring op Sinaï: het geven van de Tora met de zijn voorschriften, wetten en wijsheden.

Op deze manier heeft de God van Israël zich met Zijn volk verbonden en met alle mensen die zich bij Israël aansluiten en de Tora onderhouden, naast hun geloof in Messias. Yeshua. Na de verwoesting van de Tempel was het tellen van de Omer ook een manier om het verlangen naar een eigen land Israël uit te drukken. Nu het land er is, zien we uit naar de verlossing van Israël en de wereld en is dat ook een belangrijke reden voor het tellen van de Omer.

Ik wens u een vernieuwend Sjawoeot toe!


Elze Erwteman, hoofdredacteur