for women of biblical faith

Sjalom

Gratis  nieuwsbrief !
nu gelezen in 32 landen

 

WINTER 2021

 

Sjalom!

Het nieuwe jaar 2022 is net begonnen en er is veel dat onze aandacht eist. Allereerst de coronapandemie die de wereld in zijn greep houdt. Dankzij wetenschap en medische zorg is het mogelijk dit gevaarlijke virus onder controle te krijgen; dat hopen we ook inderdaad. Het is de Eeuwige die deze wereld heeft geschapen en die de mens de opdracht heeft gegeven de aarde te bewerken en zorg te dragen.

We weten dat we hierin voor een groot deel niet slagen en zelfs wanbeheer plegen. Dat geeft een somber beeld van de mens. Wanneer je het geluk en het voorrecht hebt te leven in een land, waar je zelf je volksvertegenwoordigers in de overheid kunt kiezen, dan kijk je zorgvuldig wie je kiest. Goede volksvertegenwoordigers steken hun nek uit en proberen zaken ten goede te veranderen.

In deze tijd van ongebreidelde vrijheid van wat er uit onze mond mag komen, worden sommigen van hen geschoffeerd en bedreigd. Bedreigingen en aanslagen zijn ook de kenmerken van antisemitisme en zijn eeneiige tweelingbroer, antizionisme. Dat is een groot kwaad in de wereld, dat onder meer Israël als bezetter ziet van het Beloofde Land. Iets om je minstens zo druk over te maken als over de Corona pandemie.

Het land Israël is aan het volk Israël gegeven door de Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties) en door niemand minder dan de Eeuwige zelf. Door Israël te ontkennen, ontken je ook de beloften en daden van de Eeuwige. Antisemitisme bestaat al vanaf het moment, dat de Eeuwige Israël heeft gevormd als Zijn volk en dat was de roeping van Abraham, ongeveer 4000 jaar geleden.

Het Simon Wiesenthal Centrum is een wereldwijde mensenrechtenorganisatie die de feiten van en rondom de Holocaust onderzoekt en de haat die daarmee verband houdt, in een historisch (denk aan Israëls uittocht uit Egypte en Poeriem) en hedendaags verband plaatst. Het centrum confronteert antisemitisme, haat en terrorisme, bevordert mensenrechten en waardigheid, is solidair met Israël en strijdt voor de veiligheid van Joden wereldwijd.

Het Wiesenthal Centrum biedt ook onderwijs over de lessen van de Holocaust voor de toekomstige generaties. Haman (vertegenwoordiger van antisemitisme in de tijd van het eerste Poeriem, zie het boek Ester) en zijn geestverwanten in deze tijd worden weer steeds luider. Zij dreigen met tribunalen en met de vernietiging van Israël, zoals Iran dat als een van de grootste dreigingen in onze tijd ook doet. Vier dit jaar Poeriem met deze kennis en zie wat jouw rol is!


Hartelijke groeten,


hoofdredacteur