HERFST 2018
Sjalom!

Deze website met e-magazine bestaat inmiddels al weer 11 jaar! Elf jaar van leven delen, van lief en leed, van worsteling en overwinning. Uitgedrukt in de artikelen die vrouwen, soms door hun tranen heen, hebben geschreven. En gegeven aan ons allen om te lezen. De Eeuwige heeft onze levens in Zijn Hand. Recentelijk las ik een artikel van de hand van rabbijn Blech. Hij schreef over het slechte nieuws, dat een goede vriend van hem ontving. Deze vriend kampte langere tijd met kanker.

Zijn arts vertelde hem, dat hij niet meer dan twee weken te leven had. De vriend was volkomen verslagen. Rabbijn Blech voelde dit ook zelf als een persoonlijke tragedie en wilde deze situatie belichten vanuit een Joods perspectief. Hij zegt dat artsen zich niet mogen opstellen als profeten en iemands dood en tijdstip, waarop iemand zou kunnen sterven, in de mond mogen nemen. Een arts mag zeggen, dat de situatie ernstig is en er menselijk gezien een moeilijke kans op genezing is, maar daar moet een arts het laten.

Talmoedische studies geven aan, dat iemand zich dan niet op het gebied van de Eeuwige mag begeven in verband met het voorspellen van de lengte van het leven van een persoon. De Tora heeft ons opgedragen om te genezen, “Hij moet er zorg voor dragen dat de persoon genezen wordt” (Exodus 21:19). Volgens Rabbijn Blech heeft de Eeuwige ons opgedragen om samen te werken met de Eeuwige als partner en het leven zoveel mogelijk te beschermen, omdat het zo kostbaar is. Dokters mogen een diagnose stellen maar zij mogen niet zorgen voor wanhoop.

In de jaren tachtig kreeg ik linkszijdige verlammingsverschijnselen en de diagnose TIA met een vraagteken. Ik had een jaar lang een voet die het minder goed deed en was verontrust over de uitspraak van de internist die me zei: binnen vijf jaar krijg jij een beroerte. Ik vond dat een vreselijke gedachte en samen met de Eeuwige heb ik daar een aantal jaren tegen gevochten, zodat het me niet steeds angstig maakte. Dit is een voorbeeld uit mijn eigen leven en daarom spreekt de uitleg van Rabbijn Blech mij zo aan. Mijn internist ging te ver en hij had mij goede adviezen kunnen geven voor mijn welzijn, maar die gaf hij me niet!

Rabbijn Blech laat verder zien dat het voorspellen van een snel naderende dood zelfs buiten het gebied van een ware profeet kan vallen. Hij citeert teksten: 2 Koningen 20:1-5 en Jesaja 38:1-5, waarin de profeet Jesaja tegen koning Chizkiahoe (Hizkia) zegt, dat hij gaat sterven aan de ernstige ziekte waaraan hij lijdt. Hizkia bidt de Eeuwige in grote nood en huilt bittere tranen. Jesaja wordt daarop terug gestuurd door de Eeuwige om Hizkia te zeggen: “Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Ik zal jou genezen.” De Eeuwige heeft onze levens in Zijn Hand; Hij heeft het laatste woord en Hij ziet onze tranen!

Laten we kiezen voor het leven en voor de G’d die leven geeft!

Elze Erwteman, hoofdredacteur