LENTE 2019

Sjalom!

Pesach

De maand Niesan 5779 is de maand, waarin we Pesach vieren en in de tijd daaraan vooraf uit onze huizen chamets verwijderen. Chamets, zuurdesem, is geestelijk het symbool voor onze opgeblazenheid en zonden. Alle zaken die ons afhouden van een gezonde, verzoende relatie met de Eeuwige. Pesach leert ons, dat er geen andere weg is van verzoening. Toen de Eeuwige Israël uitleidde uit het slavenhuis, Egypte, hield het bestaan van slavernij op voor G’ds volk. Eindelijk was er ruimte om zelf na te denken en zaken anders te doen. Dat is het symbool van de eerste beker, die we tijdens de Seider drinken en die de uitdrukking is van het Hebreeuwse werkwoord: hotsetie, van het werkwoord: uitleiden.

Wij hebben het nodig dat we onze ogen naar de hemel richten, waar Hij is. Yeshua Messias is ons voorgegaan, Hij is ons Paaslam en Hij zal deze wereld leiden totdat de volheid is bereikt. Dankzij Hem is er Pesach mogelijk! Hem aanbidden we in zang en dans, in onze gebeden en dankzegging. Het is zelfs noodzakelijk om Hem te aanbidden. De vier dieren (dragers van de Eeuwige in de hemelse strijdwagen volgens Ezechiël) en de 24 Joodse oudsten in de hemel leren dat aan ons met luide stem: “Het Lam, dat gewelddadig ter dood is gebracht, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de aanbidding” (Openbaring 5:12). Lees meer hier.


Hartelijke groeten,


Elze Erwteman, hoofdredacteur