ZOMER 2018
Sjalom!

Israël is sinds 19 april dit jaar 70 jaar. Dit is uitbundig gevierd in Israël op 19 april. Israël is vanaf die eerste dag bedreigd en is er oorlog op oorlog geweest en de Eeuwige heeft op een wonderbare wijze overwinning gegeven zoals Hij ook David gaf. David had een leven dat getuigde van zijn relatie met G’d. Samen met de Eeuwige had hij zijn kudden beschermd tegen wilde dieren, die sterk en dodelijk waren. Psalm 144:1. Door de moed en kunde van David en de training die hij van de Eeuwige had gehad werd Israël die dag in een klap bevrijd in de oorlog tegen de Filistijnen indertijd. Een piepklein land omringd door vijanden die het leven van Israël willen beëindigen. Dit is nu al 70 jaar het geval. En zie nu het prachtige land dat is toegenomen in aantallen mensen en in welvaart. Het is een groot wonder!

Wat ook heel bijzonder is in het huidige Israël, is het feit dat in het leger steeds meer vrouwen dienst doen. In de zeventig jaar van het bestaan van Israël is dit ook een bijzonder feit. Vrouwen gaan steeds meer dienen in gevechtsunits. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van vrouwen in deze tijd waarin we leven. Ze willen naast het zijn van moeder ook hun steentje bijdragen aan de bescherming van hun land wanneer ze jong zijn en sterk. Deze wens in jonge vrouwen is een gegeven waar rekening mee moet worden gehouden. In Israël zijn er met betrekking van vrouwen in het leger voor en tegenstemmen, maar de vrouwen laten zich niet tegenhouden.

In december 2017 beëindigden vrouwelijke rekruten in de IDF hun opleiding als tanksoldaten van de Merkava Mark III-tank unit en werden toegejuicht door het hoofd van de trainingsbrigade van het korps, kolonel Moran Omer, tijdens een ceremonie op het monument voor gevallen soldaten van het Pantserkorps in Latrun, buiten Jeruzalem. Hij zei, “We staan ​​voor een stukje geschiedenis. Voor de eerste keer zal een medaille van tankbedieners worden vastgemaakt aan het uniform van vrouwelijke IDF-soldaten.” En ook: “Je bent opgestaan ​​tegen de moeilijke fysieke uitdagingen, hebt het vak geleerd en niet minder belangrijk, je hebt de liefde voor metaal leren waarderen.”

In de tanks zullen alleen vrouwen als unit werken en niet gemengd met mannen. Dit zijn afspraken die op dit moment in het leger worden gedaan met betrekking tot vrouwen en mannen in het leger. Ook spelen de vrouwen een belangrijke rol op het gebied van het verzamelen van inlichtingen in gevaarlijke gebieden. Op een heuvel met uitzicht op de kleine gemeenschap van Yahel in de Arava, gebruikt een eenheid vrouwelijke soldaten van gevechtseenheden, die inlichtingen verzamelen hun nieuwste geavanceerde tactische verkenningsvoertuig om in de duisternis te kijken en eventuele terroristische aanvallen te dwarsbomen. Het is een adembenemende tijd voor de IDF met alle dreigingen en uitdagingen. De rol van vrouwen is nu onomkeerbaar en wij bidden voor de veiligheid van deze dappere mannen en vrouwen die ingezet worden om Israël te beschermen!

Wees bemoedigd door de hemelse bescherming voor Israël en voor hen die Israël liefhebben!

Elze Erwteman, hoofdredacteur