HERFST 2019

Sjalom!

 

Rosj HaSjana

In de maand Tisjri vinden de drie herfstfeesten plaats, Rosj Hasjana (Feest van de Bazuinen), Jom HaKippoeriem (Grote Verzoendag en Soekot (Loofhuttenfeest). Tussen het eerste en het tweede feest liggen tien dagen (zie Leviticus 23:24-27). Deze dagen zijn bedoeld om ons verder te bezinnen. Deze dagen worden daarom ook wel genoemd: de ontzagwekkende dagen (hajamiem hanora’iem, ook wel: asèret jemee tesjoeva, de tien dagen van terugkeer tot de Eeuwige). Leer de feesten te vieren en ervaar de zegen van de Eeuwige als nooit tevoren.

Echte opwekking in Nederland wordt pas mogelijk, wanneer Joodse en niet-Joodse gelovigen zich brengen in de heilige aanwezigheid van de Almachtige, onder Zijn Messias en onder Zijn heilige geboden. Samen vormen we één kudde, met de Messias en Herder (zie de Joodse profeet Ezechiël 34:15-23), die één naam heeft: Yeshua, letterlijk: redding. Wij wachten als Joods volk sinds eeuwen op de komst van de Messias. Messiasbelijdende Joden beseffen dat de Messias al is geweest, zoals ook valt op te maken uit de Talmoed. Maar alle Joden, Messiasbelijdenden inclusief, wachten op de tonen van de Sjofar, de ramshoorn, die Zijn komst aankondigt.

Sjaoel, die later zichzelf Paulus (= klein) noemt, zegt hierover, “Want de Eeuwige zal zelf uit de hemel neerdalen met een uitroep, met de kreet van de aartsengel en met de Sjofar van de Eeuwige. En zij die in geloof in de Messias zijn overleden zullen het eerst opstaan. Dan zullen wij … samen met hen worden opgenomen … om de Messias te ontmoeten” (1 Tessalonicenzen 4:16,17; 1 Korinte 15:52). Het is dat moment waarop de lijdende Messias uit Jesaja 53 (Masjiach ben Josef) als koningsmessias (Masjiach Ben David) zal komen (zie Zacharia 14). In de tussentijd werken we, juist ook als vrouwen, aan onze dagelijkse bevrijding en koninklijke wandel.


Hartelijke groeten,


Elze Erwteman, hoofdredacteur