for women of biblical faith

About: Elze Erwteman

Recent Posts by Elze Erwteman

Sjofar, Rosh Hasjana en Chanoeka in Auschwitz

In het jaar 1944 verzamelde zich een groep haveloze Joodse gevangenen voor een zoveelste zwaar vermoeiende werkopdracht in concentratiekamp Auschwitz. Overal werden Joden uitgehongerd, gemarteld en vermoord. De minste uiting van Joods geloof was ten strengste verboden, redenen voor executie door nazi-wachten. Maar op die Rosj HaSjana slaagde een groep moedige Joden erin om met...
Comments are closed

De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd

Een interessante Joodse geleerde is de historicus Dennis Prager die een boek heeft geschreven waarbij hij de Tora op een rationele manier analyseert. (zie onder). Moshe Dann schrijft over dit boek in de Jerusalem Post van 10 juni 2019 waarbij hij Prager citeert: “De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd is de eerste G’d...
Comments are closed

Bijbelse psychotherapie

Geleerden die Tora gebruiken zonder dat zij religieus zijn, kunnen tot verrassende inzichten komen. Zo gebruikte de beroemde Joodse neuroloog Sigmund Freud in zijn psychotherapie vaak Bijbelse inzichten en vooral de persoon van de Bijbelse Jozef gebruikte hij graag. Freud beschouwde religie als een gevaar voor de persoonlijkheid die kon leiden tot neuroses. In de...
Comments are closed

De sleutels van de Sionspoort

Ben Gurion was de eerste Minister President van Israël. Een ongelooflijke man, die de Staat Israël heeft gesticht terwijl hij voor de meest onmogelijke beslissingen stond. Denk alleen al aan het feit dat de Engelsen die de macht en leiding hadden totdat de Staat Israël werd gesticht in vele opzichten tegen werkten met uitzonderingen daar...
Comments are closed

Pesach om dichterbij Adonai te komen

Ruimte om na te denken De maand Niesan 5779 is de maand, waarin we Pesach vieren en in de tijd daaraan vooraf uit onze huizen chamets verwijderen. Chamets, zuurdesem, is geestelijk het symbool voor onze opgeblazenheid en zonden. Alle zaken die ons afhouden van een gezonde, verzoende relatie met de Eeuwige. Pesach leert ons, dat...
Comments are closed

Recent Comments by Elze Erwteman

    No comments by Elze Erwteman yet.