for women of biblical faith

About: Elze Erwteman

Recent Posts by Elze Erwteman

Zuurverminking

De Eeuwige houdt van vrouwen. Hij heeft ons toegerust met bijzondere talenten als medeuitvoerders van Zijn werk op aarde. De tegenstander weet dit al lang. En hij doet al het mogelijke om vrouwen te vernederen en haar kracht te breken. Of hij daarin succesvol zal zijn hangt af van hoe wij ons opstellen binnen het...
Comments are closed

Valse leringen in het verband met Israël

Igbo stam en Joodse stammen In de zoektocht van sommige mensen naar hun verleden kunnen ze op de meest verrassende ontdekkingen stuiten. Laatst hoorde ik dat iemand had uitgevonden, dat hij een afstammeling is van de Afrikaanse Igbo stam en dat dit oorspronkelijk een verloren stam van Israël zou zijn. Ik ben altijd blij voor...
Comments are closed

Chanoeka, vier niveaus van inzicht

Volgens Joodse traditie zijn er verscheidene niveaus van inzicht in het verhaal van Chanoeka. Zo is het eerste niveau de religieuze vrijheid en het volk als eenheid met de Tora als wetboek. Nooit in de geschiedenis van Israël was de onderdrukking, aanval en verwoesting zo erg geweest. Niet onder de Assyriërs of onder de Babylonieërs....
Comments are closed

Sjofar, Rosh Hasjana en Chanoeka in Auschwitz

In het jaar 1944 verzamelde zich een groep haveloze Joodse gevangenen voor een zoveelste zwaar vermoeiende werkopdracht in concentratiekamp Auschwitz. Overal werden Joden uitgehongerd, gemarteld en vermoord. De minste uiting van Joods geloof was ten strengste verboden, redenen voor executie door nazi-wachten. Maar op die Rosj HaSjana slaagde een groep moedige Joden erin om met...
Comments are closed

De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd

Een interessante Joodse geleerde is de historicus Dennis Prager die een boek heeft geschreven waarbij hij de Tora op een rationele manier analyseert. (zie onder). Moshe Dann schrijft over dit boek in de Jerusalem Post van 10 juni 2019 waarbij hij Prager citeert: “De G’d die in de Tora wordt geïntroduceerd is de eerste G’d...
Comments are closed

Recent Comments by Elze Erwteman

    No comments by Elze Erwteman yet.