Chanoeka en ons huis

Sjalom, lieve kinderen!

Chanoeka en ons huis
door Noa Naor

Vinden jullie het ook zo fijn om in een huis te wonen waar je je thuis voelt? Natuurlijk weten we allemaal dat een huis een plaats is om in te wonen. Maar wanneer we deze maand over de ‘inwijding van de Tempel en je huis’ spreken, kun je je afvragen wat die twee met elkaar te maken hebben.

De Tempel, in het Hebreeuws ook wel ‘Beth HaMikdasj’ genoemd, is niet alleen de plaats waar het volk Israël met behulp van de priesters offers aan de Eeuwige bracht, het was het ‘thuis’ van de Eeuwige, waar Hij onder Zijn volk kon wonen. Toen de Eeuwige aan Mosjee opdroeg hoe de Tabernakel gemaakt en georganiseerd moest worden, zei Hij: “Zij moeten voor Mij een heiligdom maken. En Ik zal in hun midden wonen” (Exodus 25 vers 8).

Weet je dat je, behalve een kind van je ouders hier op aarde, ook een kind bent van de Eeuwige? Hij zorgt voor ons, heeft ons lief en wil graag bij ons wonen. En ook al kunnen we onze Vader in de hemel niet zien, Hij is wel degelijk altijd bij ons!

Deze maand herinneren we ons het wonder van Chanoeka en we vieren de overwinning van de Eeuwige in de tijd van de Makkabeeën. Weten jullie het nog? Antiochus IV onteerde de Tempel en Joden werden vermoord wanneer ze niet hun rug naar de Eeuwige toekeerden. Uiteindelijk wonnen de Makkabeeën. De ontwijde Tempel moest weer heilig gemaakt worden, dat wil zeggen: apart gezet voor de Eeuwige op een manier die Hem eert.

Voordat de Tempel weer kon functioneren was er olie nodig om de eeuwige lamp continu te kunnen laten branden. Er was geen gewijde en kosjere olie meer, behalve één kruikje met olie voor maar één dag; en het maken van olie zou acht dagen kosten. De Eeuwige is trouw aan Zijn volk, en Hij zorgde dat dit kleine beetje olie toch acht dagen brandde!

Zoals de Tempel weer heilig en apart gezet werd, zo bestaat er ook een ‘Chanoekat Bajiet’: de inwijding van je huis. Na een verhuizing nodigen Joden meestal vrienden en familie uit om het feit te vieren dat ze een nieuw thuis hebben. Dan wordt de mezoeza op de deur bevestigd. Zo vraag je de zegen van de Eeuwige over je belangrijkste plekje: je thuis.
Zoals de Eeuwige bij ons wil wonen, zo willen wij dat Hij ons huis zegent. De Eeuwige zegent dan ook alles wat er in dat huis gebeurt, zolang het naar Zijn wil is.

Noa Naor, Jeruzalem

Vers om te onthouden: “Of weten jullie niet dat je lichaam een Tempel is voor de Roe’ach HaKodesj, die in je leeft en die je van de Eeuwige hebt ontvangen? Het is een feit dat je niet van jezelf bent” (1 Korintiërs 6 vers 19).

Uit: Melach HaArets, maandelijks magazine van Beth Yeshua, www.beth-yeshua.nl