Een slecht voorbeeld

Een slecht voorbeeld

door Lilian van der Wel
Sjalom, lieve kinderen!

Sommige Bijbelgedeelten maken ons aan het schrikken. Dat merk je deze maand als je leest over Nadav (Nadab) en Avihoe (Abihu), twee zonen van Aharon (Aäron). Het verhaal staat in Wajikra, dat is Leviticus 10:1-7, “De zonen van Aharon, Nadav en Avihoe, namen allemaal hun wierookvat en deden daar vuur in. Zij legden er reukwerk op en brachten vreemd vuur voor de Eeuwige, wat Hij hun niet had opgedragen. Toen kwam er vuur vanaf de Eeuwige en dat verteerde hen. Zij stierven in de aanwezigheid van de Eeuwige.”

Kun je ontdekken wat Nadav en Avihoe verkeerd deden? Wat een enorme straf hebben zij gekregen. En wat een heftige gebeurtenis zal dat geweest zijn voor degenen die dit meemaakten. Er staat geschreven dat Mosjee (Mozes) de gebruiken van rouw niet toestond aan Aharon en zijn andere zonen. Wat was er nou eigenlijk precies gebeurd? Nadav en Avihoe brachten een offer. Dat lijkt helemaal goed.

Maar als je goed leest, zie je dat zij dat niet deden volgens de voorschriften. Waarom deden zij dat niet volgens de voorschriften? Het zou kunnen dat Nadav en Avihoe niet goed nadachten. En ze waren misschien niet nederig genoeg, door te denken dat alles wat zij bedachten wel goed zou zijn om te doen in de Misjkan (Heiligdom in de woestijn).

Misschien misbruikten zij hun belangrijke functie door te ijverig te zijn. Of misschien waren zij niet genoeg onder de indruk van hoe belangrijk het is dat G’ds wetten precies worden uitgevoerd. Sommige geleerden denken dat zij gestraft werden, omdat zij in hun doen en laten niet hadden overlegd met Aharon en Mosjee over wat zij van plan waren. Er zijn ook geleerden die denken aan een ongevoelig hart, of zelfs een jaloers hart: dat ze jaloers waren op Aharon en Mosjee, of aan overmoed.

Wat we kunnen leren is dat wat er in je hart gebeurt vreselijk belangrijk is. En ook dat de wetten van de Eeuwige zo belangrijk zijn dat ze precies moeten worden opgevolgd. Israël heeft het zich eigen gemaakt om wetten en ook halacha (mondelinge leer) nauwkeurig op te volgen, door alle verdrukkingen heen. Nauwkeurigheid is een heel goede eigenschap. Je ziet ook hoe nauwkeurig de Haggada van Pesach wordt uitgevoerd. Jaar na jaar doen we dezelfde dingen.

Dat is niet om het ons lastig te maken, maar zo kunnen we elk jaar denken aan de bevrijding door G’d uit de slavernij. Elk jaar hebben we het geroosterde botje, het ongezuurde brood, we eten de bittere kruiden, de charoset (appel mengsel), het geroosterde ei, de peterselie en radijs, we drinken vier glaasjes wijn en er is de beker van Eliahoe (Elia). We zouden niets moeten willen veranderen aan Tora, halacha of Haggada. Zo als het is, is het goed. Yeshua veranderde daar niets aan. G’d Zelf verandert immers ook niet!

Tekst van de maand: “Alle paden van de Eeuwige zijn goedheid en waarheid, voor hen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.” (Psalm 25:10)