Jom Kippoer

Jom Kippoer
Door Annet Wijnand

Van Rosj haSjana tot Jom Kippoer zijn het tien dagen. In de Joodse traditie heten deze tien dagen: de tien Ontzagwekkende Dagen. Tijdens deze dagen onderzoeken wij ons hart. We willen kijken naar de dingen die niet goed zijn.

Ik geef les aan de groep kinderen van 9 tot 12 jaar. De naam van de groep is: Beth Chinoech. Dit betekent in het Hebreeuws: Huis van Opvoeding, Training. Deze groep in onze gemeente Beth Yeshua in Amsterdam heeft ongeveer 15 kinderen. Een jaar voor de Bar- of Bat Mitsweleeftijd  krijgen de kinderen ook Hebreeuwse les en leren hun parsje (portie) uit de Bijbel te lezen.

In deze groep hebben we vaak discussies. We onderzoeken de Schriften om antwoorden te vinden. De Tora is onze gids. In de Tora kunnen we lezen dat we voortdurend van G’d afdrijven en onze eigen manier van leven kiezen. In Leviticus 16 kunnen we lezen over Jom Kippoer. Op deze speciale dag zijn we allemaal in het wit gekleed. We zitten samen in onze klas. We bidden en vragen G’d of Hij ons hart wil openen. We vragen hem of Hij ons wil laten zien wat er niet in orde is in ons leven.

Dan hebben we drie vragen:
Zijn er dingen in je leven waarvan je weet dat ze niet goed zijn en tussen jou en G’d in staan? Bijvoorbeeld: Heb je ruzie met je broer of zus? Ben je ongehoorzaam aan je vader en moeder? Heb je slechte dingen gezegd over je klasgenootjes?  We praten hierover en delen onze gedachten met elkaar.
Leviticus 16:6-10 beschrijft de twee geiten. Waar herinnert dit ons aan?
Hoe kun je dingen weer goed maken met G’d en hoe kun je veranderen? De Bijbel leert ons dat, als we bij G’d komen en de dingen die we gedaan hebben, eerlijk vertellen, Hij ons zal vergeven en het bloed van Yeshua ons schoon wast van alle zonden. Maar we moeten ook veranderen.

1 Johannes 5:3-5 zegt dat G’d liefhebben betekent: gehoorzaam zijn aan zijn geboden. Bovendien zijn zijn geboden niet zwaar, want iedereen die G’d als zijn of haar Vader heeft, overwint de wereld. En dit is waarmee je de wereld dubbel en dwars kunt overwinnen: ons vertrouwen. Wij overwinnen de wereld als we geloven dat Yeshua de Zoon van G’d is.

We vinden het fijn om te studeren in de Tenach en B’riet Chadasja en we spreken met elkaar over wat we ontdekken. En zo kunnen we antwoorden vinden. Aan het eind danken we G’d voor zijn onderwijs en vragen hem of Hij ons wil helpen om te veranderen en zijn geboden te doen. Direct nadat Jom Kippoer is afgesloten met het blazen van de Sjofar, vieren we de Maaltijd van Yeshua (in het Hebreeuws: Se’oedat haAdon), met matses en wijn of druivensap. Dit doen we met de hele gemeente. De kinderen staan samen in een kring en zij denken ook aan wat Yeshua voor ons gedaan heeft. Ze zijn dankbaar voor deze geweldige liefde van G’d.