Jouw bruiloftskleed

Sjalom lieve kinderen,

Onze Messias Yeshua vertelt een verhaal dat gaat over het Koninkrijk van de hemel, het Koninkrijk van Adonai. Je vindt het in In Matteüs 22. We zijn nu in de laatste maand van het Joodse jaar: Elloel. In het Jodendom is deze maand Elloel een maand om ons bewust te zijn van de foute dingen in ons leven. Dan met Rosj HaSjana en de 9 dagen erna denken we na over onze fouten. Daar hoort dit verhaal (gelijkenis, midrasj) bij.

Nu hoort er bij een koninkrijk natuurlijk een koning. Nou, er is in dat verhaal inderdaad een koning. Hij gaf een groot feest, want zijn zoon ging trouwen! En zoals dat gaat bij een bruiloft waren er veel gasten uitgenodigd, er was lekker eten klaargemaakt en misschien waren er ook wel slingers en muziek. Maar wat denk je? De mensen die waren uitgenodigd, wilden niet komen!

Dus wat deed de koning. Hij liet zijn bedienden de straat opgaan, zelfs tot buiten de stad, en ze nodigden allerlei mensen uit. En die mensen kwamen wel. Maar toen het feest was begonnen en de koning binnenkwam, zag hij een man die geen mooie kleren voor de bruiloft aanhad. De koning vroeg: “Hoe kan het nou dat jij geen bruiloftskleren aan hebt?” De man wist niks te zeggen en dus stuurde de koning die man weg.

In het Koninkrijk van G’d is Adonai de Koning. Hij wil dat we ons aan zijn regels houden. Die heeft hij ons toevertrouwd en gegeven. Ze staan in onze Bijbel. Zodat wij de goede keuze in ons leven zullen maken. Grote mensen en kinderen halen steeds trucs uit en stoute dingen die Adonai niet wil omdat ze ons schade doen. Zo kunnen we niet bij het bruiloftsfeest komen. De gasten die niet wilden komen, vonden de uitnodiging van de koning niet zo belangrijk.

Ze zagen niet dat ze verkeerd bezig waren (zondaar noem je dat). Ze dachten dat ze Adonai niet nodig hadden. Een zondaar is iemand die niet eerlijk is en andere mensen pest. En die niet inziet of niet wil weten, dat zij of hij die verkeerde dingen doen. Hij of zij wil lekker zijn eigen weg gaan en alle dingen doen die hij of zij zo graag wil doen. Zoals al die Romeinse gasten. Zo willen wij niet zijn. Wij willen zijn als de gewone mensen, al die Joodse mensen en andere buren die de Koning wel vereren.

Yeshua kwam op aarde om te sterven voor die slechte dingen die wij doen. Dus het is heel belangrijk, dat we bedenken welke slechte dingen wij hebben gedaan en dat eerlijk te zeggen tegen Adonai en anderen. En ze niet weer te doen. Yeshua begrijpt ons altijd, ook als we pijn hebben of verdrietig of bang of alleen zijn. Hij kwam op de aarde wonen.

Hij was een mens zoals jij en ik. Hij voelde wat jij en ik voelen. Maar hij moest sterven voor alle verkeerde dingen. Alleen zo kan het weer goed komen tussen Adonai en ons. We willen dankbaar zijn dat Adonai ons een kans geeft om eeuwig veilig te zijn bij Hem. Als een veilige jas, een mooi bruiloftskleed. Onze Joodse profeet Jesaja (Jesjajahoe) heeft daarover iets uitgelegd. Kijk maar mee in Jesaja 61:

Ik ben heel blij en dat komt door Adonai.
Mijn ziel juicht door mijn G’d.
Want Hij heeft mij kleren gegeven die je op je bevrijdingsdag draagt.
Hij heeft de mantel van rechtvaardigheid om mij heen gedaan,
net als een bruidegom
en als een bruid
die versierd zijn met mooie kleren.

Je mag bij Yeshua horen. Je kan hem vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor. Als je bij hem wilt horen en op hem wilt vertrouwen, dan doet hij die mooie kleren bij je aan, zodat je op het bruiloftsfeest kan komen. Soms moeten de mensen nog een beetje oefenen, ook om te vertrouwen. En daarom geeft Adonai ons de feesten. Dit najaar deze drie:
1. Onze oren oefenen om zijn roepstem te horen als we de bazuin horen toeteren op Rosj HaSjana, Feest van de Sjofar.
2.Ons hart oefenen om te vertrouwen dat Adonai onze trucjes, ons pesten en jokken vergeeft als we er eerlijk over zijn, hem vergeving vragen en ons best doen ze niet weer te doen. En dan worden we vriend en vriendin van G’d in de hemel en Yeshua, met Jom Kippoer, Grote Verzoendag.
3. Ons hele wezen oefenen in de omhulling van de loofhut, op Soekot, Loofhuttenfeest.

Wees eerlijk, smul van de honing, blaas de sjofar en geniet van de gezellige loofhut.

Ik wens je heerlijke najaarsfeesten!
Juf Anne