Klagen in de woestijn

Sjalom, lieve kinderen!
door Lilian van der Wel

De kinderen van Israël hebben het zwaar in de woestijn, Zij laten dat ook duidelijk merken door steeds opnieuw te klagen. Waarom klagen zij? Is dat goed of fout? Hebben zij gelijk of ongelijk met al dat geklaag?

Door te klagen kun je je mening geven over iets wat niet fijn is. Mensen doen dat vaak wanneer ze hun moeilijke situatie niet kunnen veranderen. Door samen te klagen voelen mensen zich niet alleen. En als je veel klaagt, ga je steeds meer denken dat je klacht klopt, of je nou gelijk hebt of niet. Het neemt een steeds grotere plaats in in je leven. Je gaat zonder het te merken ook dingen bij de klacht zoeken die er bij passen.

En zo lijkt het steeds erger. Met een klacht moet iets gebeuren en dat zie je ook in de woestijn bij de Kinderen van Israël. Want door het klagen voel je je niet veilig.

Het volk wil terug. In Egypte hadden ze het fijn gehad, zo denken ze. Daar hadden ze toch veel fijne dingen zoals lekker eten. In hun klagen maken ze het daar mooier dan het was. En het wàs ook niet fijn in de woestijn! Het volk zegt tegen Mozes: “Waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? Om te sterven in de woestijn?” (Numeri 20:3). En dat was niet de eerste keer dat zij klaagden.
Het volk verlangt naar vijgen en wijnstokken en granaatappelen. En vooral: naar water! Water krijgen ze uit de rots, er wordt naar hun klacht geluisterd. De plaats waar dit allemaal gebeurt, heet ‘Meriva’ en dat betekent ‘ruzie’. Want het is daar niet zonder gemopper gegaan.

Mozes en Aäron krijgen dan te horen dat zij het Land niet binnen zullen gaan. G’d had opdracht gegeven tegen de rots te spreken en er zou water uit komen. Dat deed Mozes niet, hij sloeg er tegen met zijn staf. Het volk had hem tot het uiterste gedreven met hun geklaag en Mozes is boos geworden. Had Mozes rustig moeten blijven? Had hij meer op G’d moeten vertrouwen?

En het volk? Hadden zij meer op G’d moeten vertrouwen en op Mozes als leider? Als je zeker weet dat het goed gaat komen en dat G’d jou niet alleen laat in zware tijden is het misschien makkelijker om minder te klagen. Want hoe gek het ook klinkt: lijden maakt een mens ook wijs. Er komen ook goede dingen voort uit lijden. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat G’d je dragen zal en altijd bij je is!

Tekst van de maand: “Jullie hoeven geen beproevingen te doorstaan die jullie niet kunnen dragen. G’d is trouwen zal niet toestaan dat jullie meer beproefd worden dan je aankunt: Hij geeft tegelijk ook de uitweg, zodat jullie het kunnen dragen” (1 Korintiërs 10:13).