Noach, botenbouwer met een visie

Sjalom, lieve kinderen!

Deze maand vieren we Chanoeka. We herinneren de Makkabeeën: een kleine, maar heel dappere groep van Joden. De Makkabeeën stierven liever, dan dat ze iets deden tegen G’ds wil in, zoals het aanbidden van afgoden.

Een andere persoon die inging tegen de ‘mode’ van zijn tijd was Noach. Zijn generatie was vol slechtheid: hun gedachten waren dag in, dag uit slecht. In deze donkere tijd, was Noach anders dan de mensen om hem heen: hij was rechtvaardig, onschuldig en hij volgde de Eeuwige. Noach vond dan ook genade in de ogen van de Eeuwige: de Eeuwige zou hem redden, maar de andere mensen en dieren zouden sterven in de zondvloed.

“Tjonge, wat gemeen en oneerlijk!”, zou je kunnen denken. Ik vind het ook moeilijk om te begrijpen hoe de Eeuwige spijt kreeg dat Hij de mens had geschapen (Beresjiet/Genesis 6 vers 6). Ook is het moeilijk hoe de Eeuwige alle mensen en dieren zou laten sterven. Hoe kan dit nou? Is Hij niet een G’d vol genade?

Hoe dan ook, in plaats van de Eeuwige de schuld te geven, kunnen we ook naar de mens kijken. Tjonge, we hebben het wel flink verpest om de Eeuwige zo ontzettend boos te maken. Zo zien we maar weer dat we altijd zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat we doen en niet doen. We kiezen zelf voor het goede of het kwade. Uiteindelijk kijkt de Eeuwige naar ons geloof, maar ook naar onze daden. Let op! De Eeuwige zegt in vers 5 dat de gedachten van de mensen alleen maar slecht waren. Ook wat we denken moet de Eeuwige prijzen!

Het geloof van Noach kon de mensen om hem heen niet redden: ook een vader of moeder kan niet voor jou geloven in de Eeuwige. Dat is jouw eigen beslissing. Want weet je, de Eeuwige is een Vader, en heeft geen kleinkinderen, maar alleen kinderen? Dit betekend, dat je Zijn kind kunt zijn door je eigen geloof alleen.

Noach kreeg de opdracht een boot (‘ark’) te bouwen. Dat moet maf zijn geweest: “Ha! Die Noach bouwt een grote boot en zegt dat de aarde verwoest gaat worden. Is hij niet een beetje gek?” Wanneer de Eeuwige je roept om iets te doen, doe het dan! We weten wat de Eeuwige van ons vraagt door Zijn Woord, de Bijbel, te lezen.

Laten we kiezen voor de weg van de Eeuwige, en Hem volgen.

Tot volgende maand!

Noa Naor, Jeruzalem

Vers van de maand: “Het is beter bij de Eeuwige te schuilen dan op mensen te vertrouwen”(Psalm 118 vers 8).