Pesach voor kinderen

Sjalom, lieve kinderen!

Hebben jullie vorige maand genoten van het feest Poeriem? Hier in Jeruzalem was het weer heel feestelijk. We hebben gevierd dat G’d Israël redde van de boze vijand Haman.

Deze maand vieren we weer bevrijding. Het is de Joodse maand Niesan. We vieren dan namelijk Pesach. Pesach herinnert ons aan de uittocht uit Egypte. In de Tora staat dat Mosjee (Mozes) van G’d de opdracht had gekregen om de Joden uit Egypte te leiden. In die tijd gebruikte de Farao, de koning van Egypte, de Joden als slaven. Ze moesten stenen bakken van klei en ze werkten ontzettend hard. Pas nadat G’d Egypte met tien plagen had geslagen, liet Farao Israël vrij. Kennen jullie de tien plagen?

Dit zijn ze:
1)   water verandert in bloed (Exodus 7:14-25),
2)   kikkers (Ex.8:1-15),
3)   muggen (Ex.8:16-19),
4)   steekvliegen (Ex.8:20-32),
5)   veepest (Ex.9:1-7),
6)   zweren (Ex.9:8-12),
7)   hagel (Ex.9:13-35),
8)   sprinkhanen (Ex.10:4-20),
9)   duisternis (Ex.10:21-29),
10) dood eerstgeborenen (Ex.12:29,30).
Pas na de laatste plaag liet Farao het volk gaan.

Pesach betekent ‘overslaan’. Overslaan heeft te maken met het feit dat bij de tiende plaag, de dood van de eerstgeborene, de huizen van de Joden werden overgeslagen. Hierbij moest Israël het bloed van een lam smeren aan de beide deurposten en de bovendorpel van de huizen. Tijdens Pesach vieren we de bevrijding, in de eerste plaats van de slavernij.

Tijdens dit achtdaagse feest eten we geen gegiste of gedesemde producten, zoals brood. In plaats daarvan eten we matses. Dit herinnert eraan dat de uittocht in de nacht was en dat er geen tijd was om het deeg voor het brood te laten rijzen. Tegenwoordig gebruiken mensen in Israël een apart servies, dat alleen en speciaal gebruikt wordt voor Pesach en dat niet in contact is geweest met gist of (zuur)desem producten. Zo’n servies is dus kosjer (geschikt) voor Pesach.

G’d heeft beloofd dat Hij altijd bij Israël zal zijn en dat Hij Zijn volk nooit zal verlaten
Natuurlijk is het geweldig dat we echt bevrijd werden en dat G’d ons naar Israël leidde. Wist je dat in de veertig jaar dat Israël in de woestijn was, zelfs de kleding en de sandalen niet zijn versleten (Dewariem/Deuteronomium 29:5)! G’d is al die tijd heel trouw geweest aan Israël. En Hij zal Zijn volk voor altijd trouw blijven!

We mogen naast deze geweldige dingen niet vergeten dat het heel verschrikkelijk is geweest voor de Egyptenaren dat ze hun eerstgeboren kinderen verloren hebben. In Spreuken 24:17 staat: “Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat.” Doe jij dat: niet lachen als iemand die jou pijn doet, ten val komt?

Een heel fijne Pesach!
Vergeet niet G’d te danken voor de bevrijding die Hij geeft!

Noa Naor, Jeruzalem

Tekst om te onthouden: “Verheug je niet als je vijand valt, en laat je hart niet juichen als hij struikelt” (Spreuken 24:17).