Profeten in Israël

Deze maand leren we over wat nu eigenlijk een profeet is. Allereerst, in het Hebreeuws heet een profeet een ‘navíe’. Het werkwoord ‘lenavé’ betekent: profeteren, en voorspellen. Maar wat betekent het om een profeet te zijn van het volk Israël? Een profeet is een boodschapper. Hij of zij brengt een bericht van de Eeuwige. Dat kan de wil zijn van de Eeuwige. Ook kan het gaan over iets wat nog zal gebeuren. Een voorbeeld is de profeet Jona. De Eeuwige riep hem en zei: “Sta op, ga naar de grote stad Nineve, en vertel haar dat ik haar slechtheid zie” (Jona 1 vers 2). De Eeuwige riep Jona om Zijn wil te vertellen aan Nineve. En de Eeuwige zend dus Jona om deze slechte mensen een kans te geven om terug te keren tot Hem! “Zou ik de grote stad Nineve niet sparen?”

Zijn wil is, dat ze veranderen, en geen kwaad meer zullen doen. Naast het vertellen van G-d’s wil vertelt Jona wat er zal gebeuren als ze het niet goed maken met de Eeuwige. In veertig dagen zal Nineve vernietigd worden! Hoe dan ook, de Eeuwige zag hoe “zij zich bekeerden van hun slechte weg, Hij kreeg spijt van het kwaad dat Hij gedreigd had hun aan te doen. En Hij deed het niet” (3:10).

Naast het brengen van een boodschap, of het vertellen van de toekomst speelt de profeet nog een belangrijke rol, namelijk het onderhandelen met de Eeuwige. Onze Vader in de hemel is vol genade. Hij vergaf de slechte mensen in Nineve. Hier onderhandelde Jona niet, maar door te vertellen wat de Eeuwige van hem vroeg, redde hij een grote stad. Natuurlijk is alle dank voor de Eeuwige, die Jona de opdracht gaf en genadig was, is en zal zijn!

Natuurlijk is het gemakkelijk om te spreken over profetieën die al hebben plaatsgevonden. Maar hoe weet je nu of een profetie van de Eeuwige is? En hoe weet je of een profetie, die nog niet is uitgekomen, waar is? Een profetie moet altijd getest worden. Niet iedereen die zegt een profeet te zijn, is dat ook echt. Er zijn ‘valse profeten’: mensen die niet de opdracht van de Eeuwige hebben om in Zijn Naam te spreken. Zij doen dat op eigen houtje. Om te weten of een profetie, die niet in de Bijbel staat, van de Eeuwige is, moet je kijken naar de uitkomst. Komt de profetie uit, of niet? Wees voorzichtig! Als een profetie niet uitkomt wanneer dat zou moeten gebeuren, moet de valse profeet sterven (Deuteronomium 18:20) door steniging.

Yeshua leert ons dat we dit soort ernstige waarschuwingen kunnen gebruiken om onszelf te verbeteren. In Johannes 8 vers 7 zegt Yeshua: “Wie van u zonder zonde is mag de eerste steen gooien”. Yeshua ging hiermee niet tegen de Tora in. Integendeel: Hij kent de Tora en weet dat je voor bepaalde zonden de doodstraf verdient. Maar ook al verdienen we die, met Yeshua krijgen we een tweede kans. Dat is genade! Wel zegt Hij daarbij: “Ik veroordeel je niet. Ga en zondig van nu af niet meer!” (vers 11). Als we naar de stem van de Eeuwige luisteren kan het zijn dat Hij ons gebruikt om anderen te redden. De Eeuwige wil dat niemand sterft. We moeten ons naar Hem keren, en dan is Hij altijd vol genade. Geweldig, toch!

Tot volgende maand!
Noa Naor, Jeroesjalajiem

Vers van de maand: Ik, de Eeuwige, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan iedereen te geven naar zijn wegen, naar de vrucht van zijn daden (Jeremia 17:10)