Qumran, herinnering aan gelovige Joden

Sjalom, lieve kinderen!

Wanneer je langs de Dode Zee naar het zuiden rijdt, kom je langs de overblijfselen van een plaats in de bergen die Qumran heet, op ongeveer 20 kilometer ten oosten van Jeroesjalajiem. Daar vond in 1947 een Bedoeïenenjongen Bijbelrollen. Deze rollen noemt men daarom ook wel de ‘Dode Zee-rollen’.
Ze zijn wonderbaarlijk genoeg door het droge klimaat en de duisternis van de grotten, waarin ze gevonden zijn, bewaard gebleven, wel z’n 1900 jaar! Deze Bedoeïenenjongen liet daar zijn geitjes grazen. Eentje dwaalde een beetje af. Toen de jongen dat geitje zocht, gooide hij een steentje in een donkere grot om te zien of het misschien daar was. Toen hoorde hij iets breken en ging naar binnen.
De jongen zag verschillende potten van klei met daarin stukken oud perkament – dat zijn dierenhuiden waar de mensen vroeger Bijbelrollen op overschreven. Deze heel oude teksten waren gewikkeld in linnen doeken. De jongen had een enorme schat ontdekt! Dit waren de rollen die de Essenen, een Joodse groep, hadden overgeschreven.
Ze schreven ook hun eigen teksten. Deze groep noemde zich ook wel de ‘Jachad’ (‘Eén’) en woonde daar al vanaf de eerste en de tweede eeuw vóór de gangbare jaartelling. Ze vonden de Tempeldienst corrupt en schijnheilig: in die tijd kon je zelfs hogepriester worden door dat recht te kopen!
Hoe dan ook, de Essenen wilden verandering. Ze woonden ver afgelegen in de woestijn om de Tenach (‘Oude Testament’) te bestuderen, Bijbelrollen te kopiëren en om zich onder te dompelen in het mikwe (bad). Hun doel was: zich voorbereiden op de Tempeldienst en rein zijn voor de Eeuwige.

In Qumran woonden alleen mannen. De vrouwen en de kinderen leefden bij ‘Ein Fasjcha’, een waterbron in de woestijn. Vandaag de dag kun je nog steeds de regengoten zien in Qumran. De vrouwen en de kinderen brachten ook water naar de plaats waar de mannen woonden. De ‘Jachad’ was een gesloten groep. Als je bij hen wilde horen, moest je eerst ongeveer een jaar meedoen, waarna je getest werd. Het was dus echt iets serieus als je koos om bij hen te horen.

In de tijd van de Essenen leefde ook Johannes de Doper. Net als de Essenen had hij weinig bezit, wachtte hij vurig op de komst van de Messias en leefde hij volledig voor de Eeuwige. Ook hij leefde voornamelijk in de woestijn, om zich af te zonderen. Sommigen zeggen zelfs dat hij de Essenen kende en misschien wel bij hen gewoond heeft, maar hier is geen bewijs voor.
In Qumran wonen geen Essenen meer, omdat de Romeinen hen en vele andere Joden hebben vermoord na het vernietigen van de Tempel in het jaar 70. Als de ‘Jachad’ de Bijbelrollen niet goed verstopt hadden, hadden de Romeinen deze zeker ook vernietigd. Er is maar één complete rol gevonden: het boek Jesaja. De bedoeïenenjongen vond die net na de Tweede Wereldoorlog. Sinds Israëls zestigste verjaardag is die te bekijken in het Israël Museum in Jeruzalem.

Noa Naor, Jeroesjalajiem

Tekst van de maand: “Psalmzing de Eeuwige, want Hij heeft grootse dingen gedaan. Laat dit bekend worden gemaakt op de hele aarde” (Jesaja 12 vers 5).